Granty dla mobilnych uczniów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
18.01.2019

Rusza nowy program grantowy finansujący międzynarodowe projekty dla młodzieży - „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. Termin składania wniosków upływa 25 lutego.

zdjęcie okolicznościowe

W ramach programu można zrealizować wyjazd grupowy do szkoły w innym kraju. Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów, program jest finansowany w 100%.

W projektach mobilności mogą uczestniczyć uczniowie od VI klasy szkoły podstawowej do końca edukacji szkolnej, ze szkół publicznych i niepublicznych.

Celem programu jest wzmocnienie umiejętności uczniów, w tym np. znajomości języków obcych. Tematyka działań może dotyczyć dowolnego zagadnienia wpisującego się w podstawę programową.

Zgłoszenia do 25.02.2019

Uwaga: Warunkiem złożenia wniosku jest wcześniejsze znalezienie szkoły partnerskiej.

Szczegółowych informacji udziela zespół koordynujący PO WER SE w ramach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji pod nr tel.: 22 46 31 660 lub mailowo: powerse@frse.org.pl

Więcej informacji