Szansa na wysokie granty

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
03.06.2019

Organizacje pozarządowe mają szansę na zdobycie wsparcia finansowego o wartości aż 70 tysięcy dolarów!

współpracownicy

Fundatorem grantów dla organizacji pozarządowych z Polski, Czech, Słowacji i Węgier na projekty wzmacniające ich potencjał jest amerykańska organizacja OSIFE: The Open Society Initiative for Europe. OSIFE wesprze do ośmiu projektów w każdym kwalifikującym się kraju.
O granty mogą ubiegać się organizacje o udokumentowanym doświadczeniu w pracy na rzecz wartości społeczeństwa obywatelskiego, działające w następujących dziedzinach:

  • prawa człowieka, w tym między innymi prawa kobiet, osób LGBTI, mniejszości narodowych i innych grup będących w niekorzystnej sytuacji,
  • praworządność,
  • działania przeciw korupcji,
  • dziennikarstwo śledcze.

Konkretny zakres tematyczny projektów nie jest ustalony: wnioskodawca może zaprojektować i opracować każdy rodzaj pomysłu i rozwiązania problemu, który służy wzmocnieniu organizacji. Przykładowe działania obejmują: zwiększanie liczby członków, obserwatorów internetowych oraz zakresu lokalnego wsparcia.

Więcej informacji