Jak edukować o terroryzmie - przewodnik

05.06.2017

Musimy odrobić lekcje z terroryzmu. Poznanie jego korzeni i czynników sprzyjających jego pączkowaniu to pierwszy krok w edukacji nauczycieli, a potem dzieci.

Guide
Opis zdjęcia: 
UNESCO opracowało dokument o edukacji na temat terroryzmu

Jak przekonują autorzy publikacji, nie ma jednego zestawu czynników wpływających na rozwój ekstremizmu, dlatego też nie ma jednego pakietu rozwiązań. System edukacyjny każdego kraju musi wypracować rozwiązania w oparciu o kontekst i motel społeczeństwa. Jest jednak kilka ważnych obszarów, którym trzeba się przyjrzeć i o które trzeba się zatroszczyć. 

Zdaniem ekspertów, szkoła musi być miejscem, w którym dzieci czują się bezpiecznie, gdzie nauczyciele dbają, by nikt nie czuł się wykluczony, gdzie rozmawia się o poczuciu wartości. Nie chodzi o to, by wszystkie dzieci traktować jedną miarą - ważne, by nauczyciele nauczyli się reagować na różnorodność doświadczeń dzieci mających różne potrzeby na tym samym etapie rozwoju. Różnorodność sama w sobie musi się stać tematem w edukacji, a dzieci powinny żyć w środowisku, w którym rozmawia się na temat różnych punktów widzenia. 

Według autorów poradnika, osobną kategorią w edukacji powinno być korzystanie z mediów. UNESCO zaleca praktyczne zajęcia z rozpoznawania wiarygodnych informacji. Nauczyciele powinni mieć zagwarantowane szkolenia wspomagające rozwój osobisty, w tym doskonalenie umiejętności miękkich, które pomągą im w komunikowaniu nowych treści dzieciom. 

Cały przewodnik do pobrania na stronie UNESCO.