Młodzi na rynku pracy

03.06.2019

Eksperci mają dobre wiadomości: w porównaniu z danymi z marca 2018, bezrobocie wśród młodych obywateli UE spadło.

młoda pracownica

W marcu 2019 bezrobocie wśród osób do 25 roku życia wynosiło 14,5% (w krajach członkowskich) i 16% (w krajach strefy euro) – podczas gdy rok temu te dane wynosiły odpowiednio 15,5% i 17,4%.

Najwięcej młodych pracuje w Niemczech (wskaźnik bezrobocia wynosi tam 5,6%), Czechach (6,3%) i w Holandii (6,4%). Najmniej – w Grecji (39,7%), Hiszpanii (33,7%) i we Włoszech (30,2%). Polska ze swoim wynikiem plasuje się pośrodku stawki (11,4%).

Więcej informacji