Droga na Harvard

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
11.04.2019

Do 15 kwietnia uczniowie oraz studenci mogą składać wnioski w ramach konkursu Droga na Harvard. Do wygrania wyjazd do USA i wizyta na Uniwersytecie Harvarda.

piknik w USA

Konkurs adresowany jest do uczniów gimnazjów i szkół średnich, studentów uczelni państwowych i prywatnych oraz absolwentów szkół, którzy chcieliby studiować na uczelniach amerykańskich, szczególnie na Uniwersytecie Harvarda. 

Aby wziąć w nim udział, należy zmierzyć się z dwoma zadaniami. Pierwsze polega na napisaniu eseju (maksymalnie 300 słów) na temat:

Assume you have a chance to invite any Harvard Graduate or any of the Harvard past or current professor for a 30 minutes private lunch. Who and why you would choose to invite, and what would be three (3) key questions you would ask them?

W ramach drugiego zadania kandydaci muszą opowiedzieć o sobie za pomocą filmu (maksymalnie 120 sekund) lub krótkiego tekstu (maksymalnie 300 słów).
Dodatkowo mogą załączyć do aplikacji CV i skorzystać z możliwości współpracy z partnerami Harvard Club of Poland.

Do drugiego etapu konkursu przejdzie 30 osób. Wezmą one udział w rozmowach z Kapitułą Konkursu. W oparciu o przeprowadzone rozmowy wybranych zostanie od 10 do 20 osób, które otrzymają miano Laureata konkursu. Czworo najlepszych wyjedzie do USA i spędzi tydzień na Uniwersytecie Harvarda.

Laureaci konkursu zostaną także objęci programem mentorskim. 

Więcej informacji