Konkurs literacki z nagrodą 2000 zł!

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
08.04.2019

Narodowe Centrum Kultury ogłasza ogólnopolski konkurs pt.: „Polszczyzna wobec członkostwa Polski w Unii Europejskiej”. Jego celem jest zwrócenie uwagi na stan języka polskiego po wejściu Polski do UE.

Plakat konkursu

Zadaniem uczestników konkursu jest napisanie pracy na jeden z poniższych tematów:

  • „Rola i znaczenie języka polskiego w Unii Europejskiej”
  • „Polszczyzna wobec globalizacji”
  • „Czym jest puryzm językowy? Czy warto być purystą?”

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów do 26. roku życia.

Jury wyłoni po jednym zwycięzcy w dwóch kategoriach: uczniowie oraz studenci. Nagroda główna to 2000 złotych brutto – otrzyma ją autor najlepszej pracy w każdej z tych kategorii. Ponadto organizator przewiduje nagrodę w wysokości 1000 złotych brutto dla autora pracy, która będzie zasługiwała na wyróżnienie – również w każdej z tych kategorii.

Prace konkursowe należy wysyłać w formie wydruku pod adresem Narodowego Centrum Kultury (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa) z dopiskiem na kopercie „Konkurs literacki”.

Termin nadsyłania prac: 10 maja 2019 r.

Więcej informacji