Podróżuj, aby się uczyć, ucz się, aby podróżować

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
04-04-2017

Co najmniej pięć tysięcy młodych obywateli UE wybierze się - indywidualnie lub ze szkolną klasą - w ekologiczną podróż za granicę. Umożliwi to nowa inicjatywa Komisji Europejskiej nazwana „Move2Learn, Learn2Move”.

logo wydarzenia

Inicjatywa, związana z 30. rocznicą powstania programu Erasmus, będzie realizowana dzięki wsparciu największej światowej sieci nauczycieli eTwinning. Celem tego przedsięwzięcia jest pokazanie młodym ludziom, co to znaczy mieszkać w Europie oraz jaki pozytywny wpływ UE ma na swoich obywateli i ich najbliższych sąsiadów.

Uczestnicy konkursu, oprócz odkrywania nowych kultur, będą mieć także okazję dowiedzieć się więcej na temat śladu węglowego swojej podróży: realizując wyjazd nie będą mogli przekroczyć wyznaczonego progu emisji CO2. W oparciu o podane dane, będą musieli wybrać odpowiedni środek transportu.

Udział w przedsięwzięciu mogą wziąć grupy (złożone z uczniów, którzy na dzień 31 grudnia 2017 r. będą mieć ukończone przynajmniej 16 lat), które realizowały projekty eTwinning.

Zwycięzcy - czyli autorzy najwyżej ocenionego przedsięwzięcia - będą mogli wybrać się w podróż w okresie od sierpnia 2017 r. do grudnia 2018 r. W zależności od decyzji rodziców i nauczycieli, uczniowie będą mogli podróżować w grupie w ramach wycieczki szkolnej lub indywidualnie. 

Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca 2017 r.

Kryteria oceny projektów i inne szczegółowe informacje dostępne są na stronie eTwinning oraz Komisji Europejskiej.