Jak walczyć z agresją w szkołach?

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
28-12-2016

Najnowsze wyniki badań oraz opisy dobrych praktyk znalazły się w raporcie poświęconym słownej i fizycznej przemocy w szkołach, opublikowanym przez Dyrekcję Generalną ds. edukacji i kultury Komisji Europejskiej.

fragment okładki publikacji

Celem raportu jest pogłębienie dyskusji na temat agresji wśród uczniów – czyli tzw. bullyingu. Zdaniem autorów publikacji, zjawisko to w wielu krajach jest powszechne.

W raporcie opisano wnioski z najnowszych badań przeprowadzonych w Europie i na świecie, które mogą pomóc w opracowywaniu strategii politycznych oraz planowaniu działań ograniczających zjawisko bullyingu.

Jak wynika ze statystyk, agresja przybiera wiele form: ofiarą przemocy i prześladowań padają przedstawiciele mniejszości narodowych, homoseksualiści, a nawet uczniowie o specjalnych potrzebach. Bullying może również dotknąć osoby po prostu różniące się od rówieśników i szczególnie wrażliwe na złe traktowanie.

Publikacja raportu to element realizacji Deklaracji Paryskiej z 2015 r. w sprawie promowanie obywatelstwa oraz wspólnych wartości: wolności, tolerancji i niedyskryminacji w ramach edukacji. Walka z agresją w szkołach to również jeden z priorytetów strategii „Edukacja i Szkolenie 2020”.

Raport (w jęz. angielskim) dostępny jest na stronie Komisji Europejskiej.