iLEGEND – współpraca w globalnym społeczeństwie

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
03.10.2016

Unia Europejska i Rada Europy połączyły siły, by skuteczniej promować edukację globalną. Tematyka ta trafić ma do programów nauczania.

zdjęcie ilustracyjne
Autor zdjęcia lub licencja: 
Fot. Global Partnership for Education/flickr.com/CC

Projekt iLEGEND (Intercultural Learning Exchange through Global Education, Networking and Dialogue) służyć ma rozwojowi edukacji globalnej poprzez promowanie dialogu, tworzenie sieci współpracy oraz budowanie potencjału i wymianę dobrych praktyk.

Przez najbliższe trzy lata projekt wspierać będzie inicjatywy edukacyjne na rzecz budowy pokojowych społeczeństw, zapewniających włączenie społeczne i równe traktowanie. Edukacja globalna ma zostać uwzględniona w programach nauczania, co pozwoli nauczycielom i pracownikom młodzieżowym przekazywać wiedzę i umiejętności umożliwiające zrozumienie, uczestnictwo i współdziałanie w ramach globalnego społeczeństwa.

Projekt, wdrażany przez Centrum Północ-Południe Rady Europy obejmować będzie m.in. szkolenia dotyczące praw człowieka, dialogu międzykulturowego i postaw obywatelskich, a także seminaria i warsztaty dla decydentów.

Dodatkowe informacje na stronie Rady Europy.