Przyszły rok rokiem seniorów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
08.07.2011

Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.

Przyszły rok rokiem seniorów

<strong>Parlament Europejski oficjalnie ogłosił rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej.</strong><br>
<br>
Decyzja Parlamentu to ostatnia formalność przez inauguracją roku w styczniu. Rada Ministrów państw UE postanowiła poświęcić przyszły rok seniorom podczas swego czerwcowego spotkania dotyczącego zatrudnieniu i sprawom społecznym.<br>
<br>Europejski Rok Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej ma zwiększyć gotowość do stawienia czoła wyzwaniom związanym ze starzeniem się społeczeństw oraz stanowić okazję do wymiany najlepszych praktyk. Dbając o aktywność, seniorzy mają szansę na dłuższą pracę i dzielenie się swym doświadczeniem, odgrywanie istotnej roli w społeczeństwie oraz cieszenie się zdrowiem, niezależnością i pełnią życia.<br>
<br>Ogłoszenie Europejskiego Roku Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej stanowi wezwanie do działań w wielu różnych dziedzinach – zatrudnienia, zabezpieczenia społecznego, edukacji i szkoleń, zdrowia i usług społecznych, mieszkalnictwa i infrastruktury publicznej.<br>
<br>
Działania zaplanowane w ramach Roku wykroczą poza podnoszenie świadomości – mają stanowić element publicznego i politycznego nacisku na decydentów i zainteresowane strony, by wyznaczyły sobie one cele i podjęły konkretne działania na rzecz ich osiągnięcia.<br>
<br>
Więcej informacji na oficjalnej stronie Roku Aktywnego Starzenia się i Solidarności Międzypokoleniowej 2012: http://ec.europa.eu/social/ey2012.jsp?langId=en