Włączenie społeczne w biznesie - kompendium

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
15.05.2017

Masz wpływ na rozwój przedsiębiorczości w swoim otoczeniu? Sprawdź, jak wspierać tych, którzy sami sobie nie poradzą.

fragment okładki publikacji

Publikacja zawiera opisy istniejących w państwach UE 20 publicznych programów wsparcia dla rozwoju biznesu przez osoby ze środowisk o mniejszych szansach i słabiej reprezentowane. Chodzi m.in. o młodzież, kobiety, seniorów, bezrobotnych, imigrantów, niepełnosprawnych i przedstawicieli mniejszości etnicznych.

Opisy zawierają szczegółowe informacje na temat zasad działania programów oraz ocenę wyzwań związanych z ich rozwojem i realizacją. Autorzy publikacji wskazali również, w jaki sposób poszczególne rozwiązania można wykorzystać w innych krajach.

Publikacja dostępna jest w języku angielskim, francuskim i niemieckim.