Przewodnik po funduszach europejskich

17-11-2017

Komisja Europejska wydała publikację omawiającą zasady finansowania projektów ze środków unijnych w perspektywie finansowej 2014-2020. Dotacje, subsydia oraz pożyczki to tylko niektóre z możliwości.

Przewodnik po funduszach europejskich
Autor zdjęcia lub licencja: 
materiały organizatora
Opis zdjęcia: 
materiały organizatora

Broszura adresowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych, naukowców, rolników oraz innych beneficjentów. Znajdziemy w niej informacje dotyczące m.in. tego, jak znaleźć partnera i źródło finansowania naszego projektu oraz jak wygląda sam proces ubegania się o dofinansowanie i jakie kryteria należy spełnić, aby uzyskać dotację. Z przewodnika dowiemy się również jak takim projektem zarządzać.

Całą broszurę można pobrać ze stron Eurosesku.