EURES będzie sprytniejszy

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
11.03.2016

Unia Europejska wprowadza zmiany w zasadach działania sieci EURES. Znalezienie pracy za granicą powinno być dużo łatwiejsze.

Flaga UE
Autor zdjęcia lub licencja: 
Fot. UE

Celem zmian, przyjętych przez Radę i Parlament Europejski, jest skuteczniejsza walka z bezrobociem. Sposobem na to ma być poprawienie komunikacji między pracodawcami a osobami poszukującymi zatrudnienia oraz lepsze dopasowanie popytu i podaży na rynku pracy.

Nowe przepisy dotyczą przede wszystkim sposobu działania internetowych portali EURES, które mają stają się „bardziej inteligentne”. Mają one automatycznie dopasowywać zgłaszane CV do odpowiednich ofert zatrudnienia. Wszystkie wakaty sygnalizowane przez pracodawców mają być natomiast publikowane w internecie, tak by mogli z nich skorzystać inni mieszkańcy UE.

Automatyczne dopasowywanie CV do ofert zatrudnienia będzie dla pracowników bezpłatne. W odniesieniu do zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy wykluczona będzie również dyskryminacja ze względu na narodowość lub niepełnosprawność.

Na wdrożenie nowych przepisów kraje UE będą miały dwa lata.
    
Dodatkowe informacje na stronie Parlamentu Europejskiego.