Zostań ekpertem ds. unijnych programów

Ostrzeżenie

UWAGA! Informacja jest już nieaktualna.
21-01-2014

Cały czas trwa nabór ekspertów do programów europejskich nowej perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) poszukuje ekspertów do zarządzania programami wspólnotowymi w dziedzinie edukacji, sektora audiowizualnego, kultury, młodzieży i obywatelstwa. Do zadań ekspertów należeć będzie m.in. ocenie wniosków składanych do Agencji, monitorowanie projektów, które otrzymały dofinansowanie (wizytacje trwających projektów, ewaluacja raportów, rezultatów i produktów zakończonych projektów), przeprowadzanie badań i analiz poszczególnych obszarów w ramach programów: Erasmus+ (edukacja, młodzież, sport), Europa dla Obywateli, Kreatywna Europa (kultura i sektor audiowizualny), EU Aid Volunteers.

Wszystkie szczegóły dotyczące warunków rekrutacji oraz zatrudnienia znajdują się na stronie organizatora. Nabór jest otwarty do końca 2020 roku.

Gdzie: 
Polska lub kraj pracodawcy
Kiedy: 
2014-2020
Deadline: 
31.01.2017