Eurokalendarz

06.05 2018
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.
07.05 2018
Organizowane w 12 krajach Unii Europejskiej wydarzenie ma na celu promocję nowych narzędzi, umożliwiających uczestnictwo w życiu publicznym.
09.05 2018
9 maja 1950 r. Robert Schuman ogłosił deklarację, która zapoczątkowała proces integracji Europy. Na pamiątkę w tym dniu obchodzone jest święto naszego kontynentu.
17.05 2018
17 maja 1990 r. wykreślono homoseksualizm z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dla ruchu LGBT ten dzień stał się świętem.
20.05 2018
Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu.
28.05 2018
03.06 2018
Od 29 maja do 4 czerwca potrwa w tym roku Tydzień Ruchu (MOVE Week) – ogólnoeuropejska kampania promująca zdrowy styl życia.
31.05 2018
O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.