Eurokalendarz

04.10 2018
10.10 2018
Wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości to główny temat organizowanego co roku święta astronomów i astrofizyków.
06.10 2018
21.10 2018
Tydzień ten to szansa dla dzieci, młodzieży i dorosłych, aby nauczyć się kreatywnego programowania.
08.10 2018
11.10 2018
Coroczny cykl konferencji i spotkań organizowanych w Brukseli i dziesiątkach miast w Europie ma podkreślać gotowość miast i regionów do ściślejszej współpracy m.in. na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.
10.10 2018
Karanie śmiercią jest okrutne i nieludzkie – nie powinno być więc stosowane. Takie przekonanie wyrażają co roku przywódcy kilkudziesięciu państw i setek organizacji.
15.10 2018
21.10 2018
Coroczna impreza, podczas której władze lokalne ze wszystkich państw członkowskich Rady Europejskiej spotykają się z obywatelami i wspólnie z nimi podejmują współpracę nad różnymi bieżącymi projektami.
15.10 2018
Kobiety pełnią kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i walce z ubóstwem. Przypominać ma o tym święto obchodzone 15 października.
16.10 2018
Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału.
25.10 2018
Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej to okazja, by poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą prawa i poznać inicjatywy Komisji Europejskiej i Rady Europy związane z wymiarem sprawiedliwości.