Eurokalendarz

05.11 2018
09.11 2018
Konferencje, warsztaty, wystawy i dyskusje – tak wygląda program pierwszego w historii Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych.
12.11 2018
18.11 2018
Ta międzynarodowa kampania ma promować świadomy rozwój, aktywną postawę wobec życia i podejmowanie biznesowych inicjatyw. To również święto tych, którzy nie boją się ryzyka i przełamują bariery.
17.11 2018
25.11 2018
Kilka tysięcy imprez w całej Europie – tak w ostatnich latach wyglądał Europejski Tydzień Redukcji Odpadów. Ekologiczna świadomość rośnie, ale wciąż może być większa.
17.11 2018
Święto żaków to jedno z wydarzeń o najdłuższej tradycji. Po raz pierwszy obchodzono je w 1941 r. z inicjatywy Międzynarodowej Rady Studentów.
20.11 2018
Dzień Ochrony Praw Dziecka przypominać ma o przywilejach najmłodszych. W zależności od kraju obchodzony jest 20 listopada lub 10 grudnia.
25.11 2018
Wydarzenia organizowane w tym dniu mają zwrócić uwagę na los podczas konfliktów wojennych i prześladowanych z przyczyn politycznych.