Eurokalendarz

10.12 2018
Światowe święto praw człowieka obchodzone jest co roku w rocznicę ogłoszenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Choć od tej chwili minęło już ponad 60 lat, wciąż są kraje, w których godność ludzka nie jest szanowana.
18.12 2018
Ustanowione w 2000 r. święto ma przyczynić się do przestrzegania praw człowieka i podstawowych wolności osób pochodzących z innych krajów.
20.12 2018
Z globalnymi wyzwaniami trzeba sobie radzić w taki sposób, by wszelkie koszty i obciążenia rozłożyć w zgodzie z podstawowymi zasadami sprawiedliwości społecznej. Tak brzmi przesłanie święta obchodzonego 20 grudnia.