Eurokalendarz

05.02 2019
Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. To okazja to inicjowania i propagowania działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych.
11.02 2019
Każdego roku 11 lutego organizowane są liczne działania informacyjne, promujące korzystanie we właściwy sposób z numeru 112.