Eurokalendarz

06.05 2019
Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.
09.05 2019
9 maja 1950 r. Robert Schuman ogłosił deklarację, która zapoczątkowała proces integracji Europy. Na pamiątkę w tym dniu obchodzone jest święto naszego kontynentu.
16.05 2019
Co roku w dniu 20 maja w całej Unii Europejskiej obchodzony jest Europejski Dzień Morza. Jego celem jest zaprezentowanie znaczenia mórz i oceanów w naszym codziennym życiu.
17.05 2019
17 maja 1990 r. wykreślono homoseksualizm z Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dla ruchu LGBT ten dzień stał się świętem.
27.05 2019
02.06 2019
Coroczne ogólnoeuropejskie wydarzenie promujące ruch i zdrowy styl życia.
28.05 2019
Święto Sąsiadów to absolutnie wyjątkowa inicjatywa, stworzona przez młodych paryżan, zbuntowanych przeciwko izolacji i rozpadowi lokalnych więzi.
31.05 2019
O szkodliwości palenia powiedziano już wszystko i wiele razy, ale powtarzać wciąż trzeba. Temu służyć ma Światowy Dzień bez Tytoniu.