Eurokalendarz

04.10 2019
10.10 2019
Wkład badań nad przestrzenią kosmiczną w rozwój ludzkości to główny temat organizowanego co roku święta astronomów i astrofizyków.
10.10 2019
Karanie śmiercią jest okrutne i nieludzkie – nie powinno być więc stosowane. Takie przekonanie wyrażają co roku przywódcy kilkudziesięciu państw i setek organizacji.
15.10 2019
Kobiety pełnią kluczową rolę w rozwoju obszarów wiejskich, zapewnianiu bezpieczeństwa żywnościowego i walce z ubóstwem. Przypominać ma o tym święto obchodzone 15 października.
16.10 2019
Co roku u ok. 400 tys. mieszkańców Starego Kontynentu stwierdza się zatrzymanie akcji serca. Ogólnoeuropejska akcja, organizowana m.in. z udziałem posłów do Parlamentu Europejskiego, ma zwiększyć wiedzę o tym, jak pomóc w momencie zawału.
19.10 2019
Coroczna akcja organizowana przez kluby nocne w Europie mająca na celu obniżenie liczby ofiar wypadków drogowych z udziałem młodych osób.
25.10 2019
Europejski Dzień Sprawiedliwości Obywatelskiej to okazja, by poszerzyć swoją wiedzą dotyczącą prawa i poznać inicjatywy Komisji Europejskiej i Rady Europy związane z wymiarem sprawiedliwości.