Eurokalendarz

27.01 2020
Święto zostało uchwalone przez ONZ w 2005 roku w celu uczczenia pamięci ofiar II wojny światowej.