Dzień Ochrony Danych Osobowych

Kiedy: 
28.01.2018

Chroń swoją prywatność – unikniesz problemów. Takie jest główne przesłanie obchodzonego od 2006 roku Dnia Ochrony Danych Osobowych.

Dzień Ochrony Danych Osobowych

Corocznie, 28 stycznia na całym Starym Kontynencie krajowi rzecznicy ochrony danych organizują konferencje, konkursy i wystawy, uświadamiające, jak niebezpieczne skutki przynieść może nieuwaga lub zbytnia niefrasobliwość w udostępnianiu wrażliwych danych.

Więcej informacji:

www.dataprotectionday.eu

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/dataprotection