Europejski Tydzień Demokracji Lokalnej

Kiedy: 
15.10.201821.10.2018

Coroczna impreza, podczas której władze lokalne ze wszystkich państw członkowskich Rady Europejskiej spotykają się z obywatelami i wspólnie z nimi podejmują współpracę nad różnymi bieżącymi projektami.

Europejski Tydzień Demokracji Loka

Nadrzędnym celem Europejskiego Tygodnia Demokracji Lokalnej jest wspieranie, promowanie i upowszechnianie uniwersalnych wartości Rady Europy, takich jak demokracja i prawa człowieka oraz zapewnienie uczestnikom możliwość przyłączenia się do europejskiej sieci zaangażowanej na rzecz promowania uczestnictwa obywateli na szczeblu lokalnym.

Edycja 2018 prowadzona jest pod hasłem: ,,Udział obywateli, konsultacje i zaangażowanie: na kwitnąca lokalna demokracja", ze szczególnym uwzględnieniem udziału dzieci i młodzieży.

Termin tygodnia nie jest przypadkowy, ponieważ upamiętnia przyjęcie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego przez Stałą Konferencję Gmin i Regionów Europy przy Radzie Europy. Wydarzenie to miało miejsce 15 października 1985 roku w Strasburgu.

Więcej informacji:

http://www.congress-eldw.eu/