Europejski Tydzień Regionów i Miast

Kiedy: 
08.10.201712.10.2017

Coroczny cykl konferencji i spotkań organizowanych w Brukseli i dziesiątkach miast w Europie ma podkreślać gotowość miast i regionów do ściślejszej współpracy m.in. na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

ETR 2017

W trakcie Tygodnia przedstawiciele samorządów biorą udział w seminariach i dyskusjach dotyczących m.in. gospodarki, rynku pracy i unijnej polityki spójności. Imprezy organizowane są w kilkunastu krajach UE, m.in. w Polsce.

W trakcie Tygodnia Regionów i Miast obędzie się  EWRC Masterclass. Wydarzenie zgromadzi 30 wybranych naukowców będących na wczesnym etapie karier oraz doktorantów w celu przedstawienia i omówienia najnowszych badań na temat polityki spójności i rozwoju regionalnego/miejskiego z urzędników UE i uznanymi naukowcami.

Młodzi naukowcy będą musieli przedstawić dokument o jednym lub kilku z następujących tematów:
- Reaktywacja miast i regionów: jakie strategie oraz metody i działania okazały się skuteczne w wyjściu z kryzysu gospodarczego. Jakie wnioski należy wyciągnąć i jaki może mieć to wpływ na politykę spójności UE;
- Zarządzanie rozwojem regionalnym/lokalnym: jak polityka spójności UE wpływa na "dobre zarządzanie" i innowacje w sektorze publicznym?
- Wymiana wiedzy i doświadczeń ponad granicami: czy i jak polityka spójności UE ułatwia współpracę między regionami i miastami? Jakie są kierunki rozwoju?

Więcej informacji