Europejski Tydzień Regionów i Miast

Kiedy: 
08.10.201811.10.2018

Coroczny cykl konferencji i spotkań organizowanych w Brukseli i dziesiątkach miast w Europie ma podkreślać gotowość miast i regionów do ściślejszej współpracy m.in. na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia.

Tydzien Regionow i Miast

W trakcie Tygodnia przedstawiciele samorządów biorą udział w seminariach i dyskusjach dotyczących m.in. gospodarki, rynku pracy i unijnej polityki spójności. Imprezy organizowane są w kilkunastu krajach UE, m.in. w Polsce.

W trakcie Tygodnia Regionów i Miast obędzie się  EWRC Masterclass. Wydarzenie zgromadzi 30 wybranych naukowców będących na wczesnym etapie karier oraz doktorantów w celu przedstawienia i omówienia najnowszych badań na temat polityki spójności i rozwoju regionalnego/miejskiego z urzędników UE i uznanymi naukowcami.

Młodzi naukowcy będą musieli przedstawić dokument o jednym lub kilku z następujących tematów:

  • Przekształcenie zarządzania i relacji instytucjonalnych
  • Spójność terytorialna i współpraca
  • Skuteczność polityki w odpowiedzi na wyzwania rozwojowe dla regionów europejskich

 

Więcej informacji:

http://www.regionalstudies.org/news/article/2018-european-week-of-regions-and-cities-master-class

https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/2791/master-class-in-euregionsweek-is-open-for-applications/