Europejski Tydzień Sportu

Kiedy: 
23.09.201830.09.2018

Celem przedsięwzięcia będzie promowanie aktywności fizycznej i sportu na poziomie lokalnym, regionalnym i europejskim.

 Europejski Tydzien Sportu

Organizatorzy tegorocznego Europejskiego Tygodnia Sportu (ETS) chcą położyć szczególny nacisk na promowanie tego wydarzenia i jego celów w językach narodowych. W tym celu powstaną m.in. krajowe strony internetowe poświęcone inicjatywie, do współpracy zaproszone zostaną również media w poszczególnych państwach. 

Celem tych działań ma być jeszcze szersza popularyzacja sportu na poziomie lokalnym. W wykonaniu tego zadania pomóc mają również ambasadorowie Europejskiego Tygodnia Sportu - rolę tę pełnić będą znane osobistości ze świata sportu.

Główne wydarzenia związane z Tygodniem odbędą się w Brukseli w dniach od 23 do 30 września.Promowany będzie przede wszystkim sport masowy, uprawiany regularnie, który zdaniem inicjatorów Tygodnia powinien stać się stałym elementem życia mieszkańców Wspólnoty.

Dodatkowe informacje o ETS na stronie Komisji Europejskiej.