Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju

Kiedy: 
06.04.2019

Organizowany przez Organizację Narodów Zjednoczonych Międzynarodowy Dzień Sportu dla Rozwoju i Pokoju podkreśla siłę sportu jako katalizatora zmian społecznych we wszystkich częściach świata.

Biegacze na bieżni

Sport to nie tylko ćwiczenia fizyczne, to także nauka cierpliwości i współpracy w grupie. Dzięki wspólnym rozgrywkom zacierają się granice między krajami i narodami.

Więcej informacji można znaleźć na na stronie. Informacje dotyczące kampanii znajdują się także w filmie promocyjnym