Tygodnie Działań FARE 2017

Kiedy: 
05.10.201719.10.2017

Kibice i przedstawiciele mniejszości oraz kluby sportowe, organizacje pozarządowe i aktywiści działający na rzecz praw człowieka – wszyscy oni biorą udział w kampanii przeciwko dyskryminacji na stadionach piłkarskich.

football week
Autor zdjęcia lub licencja: 
Fot. FARE/flickr.com

Wydarzenia organizowane w trakcie kampanii mają promować różnorodność w piłce nożnej oraz zachęcać do sprzeciwiania się wszelkim formom ksenofobii i dyskryminacji. Udział w akcji biorą m.in. zawodowi piłkarze – nagrane przez nich apele obejrzą tysiące ludzi na całym świecie.

Różnego rodzaju inicjatywy podejmują również kluby sportowe, organizacje mniejszości narodowych, etnicznych i seksualnych oraz szkoły z 55 krajów świata, m.in. Wietnamu i Algierii. W sumie zaplanowano prawie 2 tysiące wydarzeń. 200 różnego rodzaju grup z całej Europy otrzymało wsparcie UEFA na realizację swoich zamierzeń – m.in. turniejów, wystaw, debat i pokazów filmów

Organizatorom akcji szczególnie zależy na wykorzystaniu siły sportu do usunięcia ze stadionów wszelkich przejawów seksizmu i nietolerancji oraz do promowania: roli kobiet, praw gejów i włączenia Romów.

Więcej szczegółów na ten temat można znaleźć na stronach FARE oraz Stowarzyszenia Nigdy Więcej. Zapraszamy również do zapoznania się z grantami na wydarzenia organizowane w ramach tego tygodnia.