Cypr

ŻADNEJ GRECKIEJ MUZYKI – takie hasło na szyldach cypryjskich tawern ma podkreślić, jak bardzo gościnni są gospodarze. Od greckiej muzyki może bowiem zaboleć głowa równie mocno, jak od Metaksy. Głowa nie boli natomiast od przybytku: prężnie rozwijające się cypryjskie uniwersytety oferują warunki, o jakich mogliby pomarzyć studenci w wielu mniej egzotycznych krajach Europy.

wybrzeże cypryjskie

System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Na Cyprze działa sześć uniwersytetów – trzy prywatne i trzy państwowe: Uniwersytet Cypru, Otwarty Uniwersytet Cypru (oferuje głównie naukę na odległość) i Uniwersytet Technologiczny w Limassol. Uczyć można się też na cypryjskich szkołach wyższych (ich listę znajdziesz na cypryjskim portalu edukacyjnym), jednak ich ukończenie nie jest jednoznaczne ze zdobyciem licencjatu. Kraj uczestniczy w Procesie bolońskim, edukacja wyższa podzielona jest więc na trzy etapy, a studenci zdobywają punkty ECTS. Uczelnie szacują, że zdobycie 1 punktu wymaga 25 - 30 godzin nauki. Rok akademicki podzielony jest na dwa semestry: zimowy (od października do grudnia) oraz letni (od stycznia do maja). Obowiązuje specyficzny system oceniania egzaminów – od 0 (bardzo źle) do 10 (doskonale). By zdać, trzeba dostać co najmniej 5.

Stopnie akademickie. Uniwersytety na Cyprze oferują uzyskanie dyplomu licencjata (akademickiego i zawodowego), magistra oraz doktora. Dyplom licencjata (Ptychio), otrzymuje się po czterech latach studiów w pełnym wymiarze godzin i uzbieraniu 240 punktów ECTS. By uzyskać dyplom magistra, konieczne są dalsze trzy lub cztery semestry nauki i 90 - 120 punktów ECTS. Praca magisterska nie zawsze jest obowiązkowa. Trzeci stopień nauki - doktorat - uzyskuje się po kolejnych minimum trzech latach nauki. Co ciekawe, by rozpocząć studia doktoranckie, na Cyprze wystarczy dyplom licencjata.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Dostać się na studia na Cyprze nie jest łatwo - o jedno miejsce na studiach licencjackich na Uniwersytecie Cypru zwykle stara się 10 kandydatów. Obowiązują więc egzaminy wstępne, przeprowadzane przez lokalne Ministerstwo Edukacji. By w nich uczestniczyć, wymagana jest matura nostryfikowana przez Cypryjską Radę ds. Uznawania Wykształcenia i certyfikat z jęz. greckiego. Nieco inaczej wygląda rekrutacja na studia magisterskie. O przyjęciu decydować może – w zależności od wydziału uczelni – ocena dotychczasowych osiągnięć w danej dziedzinie, rozmowa kwalifikacyjna, pisemny egzamin lub... prestiż autorów rekomendacji. To jeden z dokumentów, który trzeba złożyć starając się o przyjęcie. Listy rekomendacyjne powinny być dwa, a ich autorami muszą być profesorowie wyższych uczelni (w praktyce – wykładowcy ze studiów licencjackich, formularz znajdziesz m.in. na stronach Uniwersytetu Cypru). Oprócz listów złożyć należy: formularz aplikacyjny, kopię dyplomu, certyfikat znajomości greckiego, życiorys oraz dwustronnicowy opis planów i oczekiwań. Wszystko, oczywiście, po grecku.

Terminy. Na Uniwersytecie Cypru formularz aplikacyjny na studia składać należy do 15 kwietnia (na semestr zimowy) lub 31 października (na semestr letni).

Egzaminy. Organizuje je cypryjskie Ministerstwo Edukacji na przełomie maja i czerwca. Więcej szczegółów – m.in. tematy egzaminacyjne z poprzednich lat – znaleźć można na stronie ministerstwa.

Znajomość języka, certyfikaty

Języki wykładowe to grecki i turecki, choć są oczywiście przedmioty – głównie na kierunkach filologicznych – wykładane w innych językach. By móc studiować, należy udowodnić znajomość greckiego – najlepiej przedstawiając certyfikaty GCE lub GCSE. Istnieje też możliwość przejścia specjalnego kursu i zdania egzaminu językowego umożliwiającego studia. Szczegółowe wymagania językowe warto sprawdzić na uczelni. Więcej informacji na stronie Centrum Języka Greckiego.

Pobyt i ubezpieczenie

Formalności. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Cypru do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Granicę Republiki Cypryjskiej z częścią wyspy okupowaną przez Turcję (formalnie jest to tzw. linia demarkacyjna) również można przekroczyć na podstawie dowodu osobistego lub paszportu, ale tylko w wyznaczonych punktach kontrolnych. Wjazd i wyjazd z Cypru przez porty morskie i lotnicze w części wyspy zajętej przez Turcję jest jednak źle widziany przez władze Republiki Cypryjskiej. Jeśli zamierzasz spędzić na Cyprze więcej niż trzy miesiące, będziesz musiał uzyskać zezwolenie na pobyt, tzw. „Yellow Slip". Uwaga! Urzędy państwowe, w tym poczta, otwarte są tylko do godziny 12.30.

Ubezpieczenie. Świadectwem ubezpieczenia jest Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). By uzyskać bezpłatną opiekę medyczną w publicznych cypryjskich szpitalach wystarczy jednak pokazać legitymację studencką. Prywatne ubezpieczenie przyda się, jeśli planujesz dłuższy pobyt na Cyprze i musisz korzystać z opieki zdrowotnej w związku z chorobą, która nie zagraża twemu życiu.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Semestr studiów licencjackich na państwowych uniwersytetach cypryjskich kosztuje od 1700 do 2000 euro, ale czesne to płaci… państwo. Inaczej jest na studiach magisterskich - tam czesne płaci już student. Na Uniwersytecie Technologicznym w Limassol wynosi ono 3000 euro za rok studiów, na Uniwersytecie Cypru – 5125 euro za całe studia. Drogie są również studia doktoranckie, na Cyprze dzielone zwykle na trzy etapy - nauki (427 euro za przedmiot), badań (854 euro za semestr) i pracy dyplomowej (170 euro za semestr).

Utrzymanie i zakwaterowanie. By przeżyć miesiąc na Cyprze, potrzeba ok. 1000 euro. Droga jest szczególnie żywność i zakwaterowanie. Uczelnie oferują miejsca w akademikach, ale dostanie ich nie jest proste (Uniwersytet Cypru ma tylko 208 łóżek). Działają więc uczelniane biura nieruchomości (Housing Offices), gromadzące informacje o pokojach i mieszkaniach dla studentów. Za wynajem kawalerki na Cyprze zapłacić trzeba ok. 400 – 500 euro miesięcznie, mieszkanie dla dwóch osób kosztuje od 480 – 600 euro, większe – 600 – 770 euro.

Inne opłaty. Zaniedbywanie nauki jest kosztowne. Płaci się m.in. za niezaliczone przedmioty i przesunięcie terminu złożenia pracy magisterskiej. Wysokość opłat jest zróżnicowana, w zależności od uczelni.

Życie studenckie

Na cypryjskich uczelniach nie brakuje zagranicznych studentów - przeważają jednak przybysze z Azji. W ostatnich latach najwięcej było Chińczyków oraz obywateli Indii, Bangladeszu i Pakistanu. Najprawdopodobniej decydujący wpływ miał na to klimat. Życie studenckie toczy się głównie w barach (bywalcy polecają New Division w Nikozji) i na plażach, ciepłych o każdej porze roku. Cypryjski Uniwersytet Techniczny w Limassol działające non-stop tawerny wymienia nawet jako jeden z głównych powodów, dla których warto wybrać się na studia w tym mieście. Menedżerowie miejscowych barów wyszli naprzeciw przyjezdnym: na ulotkach piszą często tłustym drukiem: ŻADNEJ GRECKIEJ MUZYKI. Wygląda na to, że ktoś im uświadomił, jak bardzo jest „lubiana”. Studenckiego klimatu nie czuć natomiast w Nikozji - to duże miasto żyje swoim życiem. Warto podkreślić, że lokalne sieci komórkowe oferują tanie połączenia międzynarodowe na numery stacjonarne. Nie ma też jakichkolwiek problemów z internetem, który jest tańszy niż w Polsce, a w akademikach – darmowy.

Stypendia

Otrzymanie stypendium na studia magisterskie jest trudne. Większość zagranicznych studentów pochodzi z Azji i ich naukę wspierają tamtejsze rządy. Kandydat na studenta z Polski o stypendium może zapytać w cypryjskim Ministerstwie Edukacji i Młodzieży.

Praca dla studenta

Polacy nie potrzebują specjalnych pozwoleń na pracę. Zdarza się, że możliwość zarobku stwarza sama uczelnia – warto wybrać się do Centrum Karier, by sprawdzić aktualne oferty. Tam również gromadzone są - formie elektronicznej - informacje o pracy poza szkołą. Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w zaświadczenie o niekaralności – jest wymagane przez wielu pracodawców.