Dania

Kreatywność, krytyczne myślenie, aktywność, asertywność. Te słowa powtarzane są na duńskich uczelniach do znudzenia, bo na nich właśnie opiera się miejscowy, innowacyjny model nauczania. Kształcenie zawodowe nie może obyć się bez praktyk, akademickie – bez samodzielnych badań.

Kopenhaga

System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. W Danii działa 8 uniwersytetów, 14 wyższych szkół artystycznych, 11 koledży uniwersyteckich (university college) i 10 zawodowych szkół wyższych (academy of professional higher education). W sumie do wyboru jest ponad 500 kierunków studiów w jęz. angielskim oraz 1000 innego rodzaju kursów (np. szkół letnich).
Wyszukiwarkę kierunków na duńskich uczelniach znajdziesz na www.studyindenmark.dk. Jeśli interesują cię studia w miejscowym języku – wejdź na www.ug.dk. Ofertę z wykładowym angielskim znajdziesz tutaj.

Stopnie akademickie. Zawodowe szkoły wyższe oferują 2-letnie studia przygotowujące do pracy (academy profession degree), które można uzupełnić tzw. top-up degree i uzyskać zawodowy dyplom licencjata (professional bachelor degree). Taki sam dyplom można zdobyć po 3- lub 4-letnich studiach na koledżach uniwersyteckich lub wyższych szkołach zawodowych. Uniwersytety oferują 3-letnie studia licencjackie o profilu akademickim (university bachelor degree) oraz studia II i III stopnia: 2-letnie magisterskie (candidatus/master’s degree) i co najmniej 3-letnie doktoranckie (PhD studies).

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty. By myśleć o studiach w Danii wystarcza zdana matura. Świadectwo dojrzałości wydane przez liceum profilowane, techniczne lub zawodowe umożliwia dostęp do tych samych kierunków, co w Polsce, uczelnie mogą jednak zażądać dodatkowego potwierdzenia wiedzy z matematyki i jęz. angielskiego. Szczegółowe informacje o uznawalności dyplomów znajdują się na stronie duńskiego Ministerstwa Nauki, Innowacji i Szkolnictwa Wyższego. Rekrutacja na uczelnie wyższe jest scentralizowana, obywa się poprzez system KOT. Formularze są na stronie www.optagelse.dk. Dodatkowe informacje znajdziesz w tej broszurze.

Terminy. Rekrutacja na semestr zimowy trwa do 15 marca, a na semestr letni (nauka rozpoczyna się w styczniu lub lutym) – do 1 września.

Egzaminy. Nie obowiązują. Na niektórych kierunkach może być jednak wymagane doświadczenie zawodowe lub kierunkowe wykształcenie.

Znajomość języka, certyfikaty

By studiować w Danii trzeba dobrze znać język angielski. Na kierunkach wykładanych w języku Szekspira wymagany jest poziom English B. Oznacza to, że akceptowane są certyfikaty IELTS z wynikiem co najmniej 6,5 punktu, TOEFL zdane na poziomie minimum 560 punktów w teście papierowym, 220 w komputerowym lub 83 w internetowym, a także CPE (Certificate of Proficiency). Część uczelni wymaga jednak znajomości angielskiego na poziomie English A, co oznacza, że w przypadku IELTS trzeba zdobyć 7 punktów, a w przypadku TOEFL 600 punktów w teście papierowym, 250 w komputerowym lub 100 w internetowym. Akceptowany jest również Certificate in Advanced English (CAE) By studiować w jęz. duńskim musisz zdobyć certyfikaty Danish as a Foreign Language (Studieprøven i dansk som andetsprog) lub Danish Test 2 (Danskprøve 2), choć niektóre szkoły wymagają znajomości duńskiego na poziomie Danish Test 3 (Danskprøve 3). Dodatkowe informacje na stronie ministerstwa nauki.
Uwaga! Jako zagraniczny student możesz korzystać z bezpłatnych lekcji języka duńskiego. Ofertę znajdziesz na stronie De Danske Sprogcentre. Pamiętaj, że by skorzystać z lekcji, trzeba wcześniej zdobyć duński numer CPR.

Pozwolenie na pobyt

Jako obywatel Unii Europejskiej możesz mieszkać w Danii przez trzy miesiące bez konieczności potwierdzania prawa pobytu. Jeśli po przybyciu podejmiesz pracę - możesz mieszkać na Jutlandii nawet przez sześć miesięcy. Jeżeli jednak zamierzasz studiować, a więc osiedlić się w Danii na co najmniej rok, musisz się zarejestrować (zdobyć Registration certificate). Procedurę załatwiasz w regionalnym urzędzie administracji państwowej (Statsforvaltningen) - ich listę znajdziesz tutaj. Weź ze sobą paszport, dwa zdjęcia i zaświadczenie o przyjęciu na studia. Procedury mogą potrwać trzy tygodnie. Po uzyskaniu zgody na pobyt musisz zarejestrować się w ewidencji ludności, by otrzymać numer CPR i uzyskać duńskie ubezpieczenie zdrowotne. Więcej informacji na stronie studyindenmark.dk.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Studenci z Unii Europejskiej nie płacą za studia.

Utrzymanie i zakwaterowanie. Trzeba się przygotować na duże wydatki w sklepach z żywnością – ceny w Danii są najwyższe w UE. Miesięcznie na utrzymanie trzeba mieć ok. 6000–8000 koron duńskich (ok. 3300–4500 tys. zł przy kursie 1 DKK=0,56 PLN). Połowę tej kwoty (2500-4000 koron) wydasz na zakwaterowanie, 1500-2000 koron będziesz potrzebował na jedzenie, ok. 300 koron na transport, 150 na abonament telefoniczny. Obiad w restauracji kosztuje 200 koron, bilet do kina 80 koron, a kawa w kawiarni 24-40 koron (to 23 zł!). Duńskie uczelnie nie mają swoich kampusów – domy studenckie (kollegier) rozrzucone są w różnych częściach miast, ale zwykle z transportem nie ma kłopotów. Problemy mogą się zdarzyć, gdy za szukanie pokoju zabierzemy się we wrześniu albo październiku. Wtedy nawet organizacje studenckie nam nie pomogą, bo uznają nas za osoby niespełna rozumu. Orientacyjne ceny, adresy agencji nieruchomości i domów akademickich znajdziesz na stronie www.studyindenmark.dk. Warto też zajrzeć do Przewodnika po Danii.

Życie studenckie

„Trzeba zapomnieć o piwku i pizzy. Ja wszystkie swoje wolne pieniądze przeznaczam na kserowanie” - takie wpisy nietrudno znaleźć na forach poświęconych studiowaniu w Danii. Nie jest to kraj specjalnie rozrywkowy. Wszyscy podkreślają porządek i profesjonalizm, duży nacisk na zajęcia praktyczne oraz wyjątkowy, partnerski stosunek wykładowców do studentów. Dużym plusem jest międzynarodowe towarzystwo i doskonała organizacja: od multimedialnych bibliotek po świetnie funkcjonujące dziekanaty. Typowy tydzień studenta w Danii składa się z 10 godzin zajęć oraz 30 godzin samodzielnych przygotowań, nauki i prac projektowych. Egzaminy odbywają się w formie ustnej i pisemnej.

Stypendia

Polacy studiujący w Danii mogą starać się o przyznanie rządowych zasiłków dla studentów. Jeśli twój miesięczny dochód nie przekracza 12 tys. koron (i spełnisz kilka dodatkowych warunków), możesz ubiegać się o grant socjalny w wysokości nawet 6015 koron miesięcznie (ok. 3350 zł). Według Eurydice, wsparcie takie otrzymuje aż 85 proc. studiujących w Danii. Dostępne są również kredyty studenckie (co miesiąc pobierać można 3078 koron) oraz dodatki mieszkaniowe (boligsikring) – o szczegóły zapytaj w lokalnym urzędzie.
Naukowe programy stypendialne prowadzone są zwykle w ramach dwustronnych umów między uczelniami lub na podstawie bilateralnych umów zawieranych na poziomie rządowym.
Dodatkowe szczegóły na stronach Ministerstwa Edukacji i Badań oraz www.studyindenmark.dk.

Praca dla studenta

Jako student w Danii możesz pracować bez jakichkolwiek zezwoleń i ograniczeń czasowych. Trudno ci będzie jednak znaleźć pracę, jeśli nie znasz dobrze języka duńskiego. Linki do agencji zatrudnienia znajdziesz na stronie www.studyindenmark.dk. Zajrzyj też na workindenmark.dk.
O pracę w Danii nie musisz się specjalnie martwić - według Eurostatu bezrobocie w tym kraju w maju 2017 r. wynosiło tylko 5,7 proc., było więc niewiele wyższe niż w Polsce.