Luksemburg

Myślisz o studiach biotechnologicznych? Pomyśl o Luksemburgu! Rząd tego kraju postawił właśnie na biotechnologię: na miejscowym uniwersytecie zyskała ona absolutny priorytet. Cel jest jasny: małe alpejskie państwo ma się stać europejskim centrum badań i rozwoju w tej dziedzinie.

Luksemburg Lou Schwartz
Autor zdjęcia lub licencja: 
fot. flickr.com

System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. W zasadzie liczy się tylko jedna – Uniwersytet Luksemburski. Szkoła ta powstała w 2003 r. z połączenia Centre Universitaire de Luxembourg (ang. University Centre of Luxembourg) i trzech specjalistycznych instytutów, zajmujących się technologiami, naukami społecznymi i pedagogicznymi. Przez ostatnią dekadę oferta Uniwersytetu znacznie się poszerzyła – obecnie oferuje on 11 kierunków studiów I stopnia o profilu akademickim lub zawodowym, 26 kierunków II stopnia i dziewięć kierunków podyplomowych. Funkcjonują one w ramach trzech wydziałów: - nauk ścisłych, technologii i komunikacji; - języka, literatury, nauk humanistycznych, sztuki i pedagogiki; oraz - prawa, ekonomii i finansów. Obok Uniwersytetu Luksemburskiego działa też Sacred Heart University, oferujący głównie kursy biznesowe i studia MBA oraz kilka liceów technicznych kształcących w czterech podstawowych kierunkach: administracja i handel, technologie, sztuka oraz służba zdrowia i sprawy społeczne. Kierunki te pozwalają uzyskać po trzech latach nauki świadectwo technika wyższego szczebla (BTS – brevet de technicien supérieur).

Stopnie akademickie. Zgodnie z celami Procesu bolońskiego studia podzielone są na trzy etapy. Studia I stopnia – licencjackie – trwają 3 lata i kończą się uzyskaniem tytułu bachelor académique (na kierunkach o profilu akademickim) lub bachelor professionnel (kierunki o profilu zawodowym). Studia II stopnia – magisterskie – obejmują 2 lata nauki, po których studenci zdobywają dyplom master académique lub master professionnel. Wyjątkiem są kierunki medyczne – studia II stopnia np. na kierunku weterynaria trwają 4 lata. Szczegółowe informacje o wszystkich oferowanych kierunkach znajdziesz w tej broszurze.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i warunki formalne. Podstawowe wymagania są podobne do stawianych w innych krajach: o miejsce na studiach może się ubiegać każdy, kto zdał maturę i dobrze zna język wykładowy. Konieczne jest wypełnienie bądź nadesłanie wszystkich niezbędnych dokumentów: formularza aplikacyjnego, kopii dowodu tożsamości, potwierdzonej kopii dyplomu maturalnego wraz z tłumaczeniem oraz certyfikatu zgodności (equivalence). Ten ostatni dokument wydaje lokalne ministerstwo edukacji. Terminy. Kandydaci na studia licencjackie mogą składać dokumenty od lutego do połowy września. Chętni do podjęcia nauki na kierunkach magisterskich muszą sprawdzić terminy rekrutacji na stronach internetowych poszczególnych wydziałów. Egzaminy. Liczba miejsc na poszczególnych kierunkach jest ograniczona, można się więc spodziewać egzaminów wstępnych lub konkursów świadectw.

Pozwolenie na pobyt

By móc mieszkać w Luksemburgu dłużej niż 3 miesiące, musisz zgłosić się do lokalnego urzędu i wystąpić o pozwolenie na pobyt (ang. registration certificate, fr. attestation d'enregistrement). Urzędnikom trzeba pokazać dowód tożsamości, zaświadczenie o podjęciu studiów, dowód ubezpieczenia zdrowotnego oraz deklarację o posiadaniu wystarczających środków finansowych, by się utrzymać. Więcej szczegółów dotyczących pobytu w Luksemburgu w znaleźć można w broszurze wydanej przez władze tego kraju (w jęz. angielskim).

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Choć Luksemburg to jedna ze stolic Europy, a cały kraj należy do najbogatszych na świecie, opłata za studia (enrollment fee) jest wyjątkowo niska. Na większości kierunków wynosi 200 euro za semestr. Do wyjątków należą cztery kierunki magisterskie: prawo europejskie (335 euro za całość), zarządzenie bezpieczeństwem systemów informatycznych (4600 euro za całość), księgowość i audyt (1600 za semestr) oraz bankowość i finanse (17,5 tys. euro za całość).

Utrzymanie i zakwaterowanie. Luksemburczycy należą do najbogatszych narodów świata - stać ich na to, by nie patrzeć na ceny. Niestety, studentom koszty utrzymania mogą dać się we znaki. By przeżyć miesiąc w Luksemburgu, trzeba mieć do dyspozycji co najmniej 950-1000 euro.

Życie studenckie

Uniwersytet Luksemburski ma tylko 5700 słuchaczy – można go więc śmiało nazwać uczelnią kameralną. Jednocześnie jednak wyróżnia się wielokulturowością – aż 2400 studentów pochodzi z zagranicy, a jednym z celów szkoły jest promowanie mobilności: każdy student studiów licencjackich musi przynajmniej jeden semestr nauki spędzić w innym kraju. Uczelnia współpracuje z ponad 50 szkołami w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Luksemburg z pewnością nie jest imprezową stolicą Europy – to raczej miejsce dla tych, którzy chcą się skoncentrować na nauce i liczą na karierę w instytucjach Unii Europejskiej.

Stypendia

W Luksemburgu można starać się o publiczną pomoc finansową (CEDIES) dwojakiego rodzaju: granty i kredyty studenckie. Oprocentowanie pożyczek wynosi 2 proc. rocznie, a studenci muszą zacząć je spłacać najpóźniej w dwa lata po zakończeniu studiów i mają na to 10 lat (lub 5, jeśli ukończyli już 35. rok życia). Wsparcie można uzyskać również z prywatnych fundacji i innego rodzaju instytucji. Ich listę znaleźć można na stronie Uniwersytetu Luksemburskiego.

Praca dla studenta

Jeśli zechcesz dorobić w trakcie studiów, będziesz musiał postarać się o zezwolenie (work permit). Obowiązek dotyczy zarówno pracy wakacyjnej (do 27. roku życia), jak i stałej (z umową na czas określony), a nawet niepłatnych praktyk związanych ze studiami. Praca wakacyjna możliwa jest tylko przez dwa miesiące w roku, a twoja pensja nie może być niższa niż 80 proc. płacy minimalnej. Z kolei umowa o pracę stałą nie może być zawarta na dłużej niż 24 miesiące i przedłużana więcej niż dwa razy. Studenci I roku studiów licencjackich mogą pracować tylko na rzecz Uniwersytetu Luksemburskiego – w dodatku tylko w II semestrze, i tylko jeśli w pierwszym uzyskali co najmniej 25 punktów ECTS.
O pracę w Luksemburgu jest dość łatwo, bezrobocie w czerwcu 2017 r. sięgało 6 proc. (w Polsce - 4,8 proc.). Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto wynosi 4712 euro (luty 2017 r.), a płaca minimalna - bagatela - 1998 euro.