Węgry

Ostatnia aktualizacja: 
28.12.2017

Studia na Węgrzech to oferta dla wybranych – tych, których nie przeraża brzmienie miejscowego języka i konieczność zdania egzaminów wstępnych. Miejscowe uczelnie mają podobne problemy do polskich – muszą się dostosować do wymagań rynku pracy i zmodernizować infrastrukturę. Jak sobie radzą? Chyba nieźle. W ciągu ostatnich 7 lat liczba zagranicznych studentów wzrosła o 30 proc.

Molo

System nauki i szkolnictwa wyższego

Uczelnie. Na Węgrzech działa 19 państwowych oraz 7 niepaństwowych uniwersytetów i akademii i seminariów oraz 10 państwowych i 24 prywatne koledże. Na zagranicznych studentów nastawiony jest przede wszystkim Central European University w Budapeszcie – uczą się na nim młodzi ludzie z ponad 100 krajów świata. Pełną listę instytucji oraz wyszukiwarkę kierunków znajdziesz na stronie www.campushungary.hu.

Stopnie akademickie. Studia I stopnia – trwające 3 lub 4 lata – prowadzą do zdobycia tytułu licencjata (węg. alapképzés, ang. bachelor of science lub bachelor of arts). Jeżeli się na nie zdecydujesz, będziesz musiał zdobyć 180-240 punktów w europejskim systemie transferu ECTS. Przygotuj się również na co najmniej jeden semestr zajęć praktycznych. Po studiach II stopnia – rocznych lub dwuletnich (60-120 ECTS) zostaje się magistrem (węg. mesterképzés, ang. master of science lub master of arts). Wyjątkowo dłużej – 5 semestrów (150 ECTS) trwają studia nauczycielskie. Studia III stopnia – co najmniej trzyletnie – kończą się zdobyciem dyplomu doktora (węg. doktori képzés) lub doktora sztuki.
Uczelnie oferują też ścieżkę zintegrowaną (tzw. one-tier)  – 5- lub 6-letnie studia prowadzące do zdobycia dyplomu magistra w takich dziedzinach, jak medycyna, stomatologia, farmacja, weterynaria, architektura, prawo i niektórych dziedzinach artystycznych. Dodatkowe informacje na stronie campushungary.hu.

Rekrutacja - wymagania i formalności

Tryb rekrutacji i dokumenty. Warunkiem ubiegania się o miejsce na studiach I stopnia jest zdana matura (węg. érettségi vizsga, Érettségi bizonyítvány). Większość uczelni wymaga jednak również zaliczenia egzaminów wstępnych. Formularze aplikacyjne składać można zarówno bezpośrednio na uczelniach, jak i poprzez stronę www.felvi.hu (opcja pojawi się po zarejestrowaniu w serwisie). Na niej znajdziesz również szczegółowe informacje nt. systemu oceniania kandydatów. Kolejność przyjmowania studentów zależy od liczby zdobytych przez nich punktów. Szczegółowe zasady wyliczania znajdują się na stronie www.felvi.hu.

Terminy. Na kierunki z wykładowym węgierskim dokumenty przyjmowane są zwykle dwa razy w roku: do 15 lutego (na semestr jesienny) i 15 listopada (na semestr wiosenny). Terminy przyjmowania wniosków od chętnych na studia z obcym językiem wykładowym różnią się w zależności od uczelni – większość zamyka procedurę 30 czerwca.

Egzaminy. Na większości kierunków egzaminy nie są konieczne, choć niektóre uczelnie - artystyczne czy sportowe - testują możliwości kandydatów.

Znajomość języka, certyfikaty

Lista kierunków z wykładowym angielskim lub niemieckim powiększa się z roku na rok. Jeśli zdecydujesz się na jeden z tych kierunków, będziesz musiał przedstawić stosowny certyfikat. W przypadku jęz. angielskiego najpowszechniej honorowane są świadectwa IELTS (z oceną 5.5) i TOEFL (61 punktów w teście internetowym, 173 w komputerowym). Część uczelni (m.in. Szent István University) mimo wszystko skieruje cię na dodatkowy test z angielskiego. By studiować po węgiersku, musisz zaliczyć roczny kurs organizowany przez Balassi Institute.

Pozwolenie na pobyt

Jeśli planujesz pobyt na Węgrzech dłuższy niż 90 dni, musisz uzyskać pozwolenie na pobyt (residence permit). Będziesz do tego potrzebował dokument poświadczający przyjęcie na studia (letter of acceptance), dowód opłacenia czesnego (jeśli obowiązuje), potwierdzenie miejsca pobytu (umowę wynajmu lub zaświadczenie z akademika) oraz posiadania wystarczających środków na utrzymanie (np. wyciąg z konta). Konieczne będzie również przedłożenie dowodu ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie węgierskiego biura ds. imigracji i narodowości.

Koszty studiów i zakwaterowania

Czesne. Większość studentów - ok. 65 proc. - nie płaci za naukę, bo finansuje ją państwo (to tzw. state-funded places). Reszta, która miała mniej szczęścia przy rekrutacji lub przekroczyła wyznaczony okres trwania studiów musi płacić. Według raportu Eurydice, stawki wynoszą: od 752 do 13871 euro rocznie (średnio 1505 euro) na studiach I stopnia oraz od 981 do 8,8 tys. euro (średnio 1636 euro) na studiach II stopnia.

Utrzymanie i zakwaterowanie. By spokojnie przeżyć na Węgrzech będziesz potrzebował ok. 100 tys. forintów miesięcznie (1350 zł przy kursie 100 HUF=1,35 zł). Kwota ta pozwoli ci pokryć wydatki związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem czy transportem. Generalnie poziom cen na Węgrzech nie różni się od polskiego: za wynajęcie mieszkania w Budapeszcie zapłacisz 50-60 tys. forintów, bilet miesięczny ok. 4 tys. forintów, bochenek chleba 270 forintów, butelkę piwa 250 forintów, a bilet do kina 1200 forintów. Poza stolicą ceny są nieco niższe. Zakwaterowanie najlepiej poszukać w akademikach, ale liczba miejsc w nich jest ograniczona. Jeśli zdecydujesz się szukać stancji, koniecznie poproś o pomoc miejscowych studentów – dogadywanie się z właścicielami mieszkań po angielsku często kończy się nieprzyjemnymi nieporozumieniami. Z wynajęciu lokalu pomagają również organizacje studenckie i same uczelnie.

Życie studenckie

Jeśli opanujesz szok wywołany kontaktem z językiem węgierskim – niepodobnym do żadnego innego – odkryjesz, że nasi bratankowie to przyjazny i gościnny naród, darzący Polaków sporym sentymentem.

Stypendia

Na pomoc finansową (grants) mogą liczyć wyłącznie studenci studiów stacjonarnych, których naukę finansuje państwo. Wsparcie wypłacane jest przez 10 miesięcy w roku, a jego wysokość zależy od sytuacji rodzinnej studenta - wynosi od 119 do 238 tys. forintów, czyli od ok. 1600 do 3200 zł rocznie (przy kursie 100 HUF=1,35 zł). Osoby niepełnosprawne mogą również ubiegać się o zasiłki Bursa Hungarica, wynoszące w przeliczeniu ok. 285 zł.
Studenci na Węgrzech otrzymują również stypendia naukowe - najniższe wynosi 59,5 tys. forintów rocznie (ok. 800 zł). Wsparcie to otrzymuje ok. połowa węgierskich studentów. Znacznie trudniej jest uzyskać prestiżowe Stypendia Republiki Węgierskiej. Wsparcie wynoszące 340 tys. forintów (ok. 4580 zł) uzyskuje ok. 0,8 proc. słuchaczy miejscowych uczelni.
Studenci mogą też skorzystać z dwóch rodzajów kredytów studenckich. W ramach pierwszego z systemów można pożyczyć do 50 tys. forintów miesięcznie (przez 10 miesięcy w roku). Drugi rodzaj to wsparcie wyłącznie na pokrycie czesnego. Szczegółowe informacje o warunkach i oprocentowaniu w publikacji Eurydice.
 

Praca dla studenta

By pracować na Węgrzech nie potrzebujesz zezwolenia – raczej znajomości języka i sporego szczęścia. Na szczęście po kryzysie gospodarczym nie ma tu już śladu - w sierpniu 2017 r. stopa bezrobocia wynosiła na Wegrzech zaledwie 4,2 proc. (dane Eurostatu) i należała do najniższych w Unii Europejskiej.
Przeciętne wynagrodzenie brutto wynosi na Węgrzech 988 euro miesięcznie, a płaca minimalna 412 euro. Ofert pracy dla studdentów najlepiej szukać w internecie oraz w biurach karier węgierskich uczelni.