Młodzież w Europie

To wspaniała propozycja, bo łączy w sobie zarówno pracę, jak i seminaria, kursy językowe. No i: pierwszeństwo ma młodzież w trudnej sytuacji życiowej.

W ramach Wolontariatu Europejskiego - programu Erasmus+ Młodzież - możesz wyjechać do jednego z krajów europejskich i pracować społecznie na rzecz zagranicznej organizacji o charakterze niekomercyjnym. Masz do wyboru najróżniejsze projekty: od ekologicznych, przez społeczne, dotyczące kultury i sztuki. Przed oraz w trakcie wyjazdu będziesz brać udział w seminariach (kursy praktyczne, językowe). W ciągu roku wyjeżdża z Polski ok. 400 osób.

Uwaga! Pierwszeństwo wyjazdu ma młodzież znajdująca się w trudnej sytuacji społecznej, zdrowotnej lub ekonomicznej. Czasami wymagana jest znajomość języka obcego.

Wiek: 17-30

Opisy organizacji przyjmujących wolontariuszy możesz znaleźć na stronie: http://europa.eu/youth/evs_database. Później musisz zgłosić się do jednej z polskich organizacji wysyłających wolontariuszy, adresy niektórych znajdziesz na stronie internetowej.

Więcej informacji

Kraj: 
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, kraje EOG, poza Europą, Europa Wschodnia, kraje Bałkańskie
Długość: 
do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
poniżej 18, powyżej 18, 18-30