Polska Akcja Humanitarna - GLEN

Ostatnia aktualizacja: 
17.08.2017

O Janinie Ochojskiej i Polskiej Akcji Humanitarnej słyszał chyba każdy. To organizacja, która niesie pomoc mieszkańcom krajów ubogich, nękanych wojną i klęskami. Opiekuje się także uchodźcami i repatriantami w Polsce, prowadzi programy dożywiania dzieci.

GLEN

Program GLEN – jeden z programów PAH – to ponadroczna przygoda edukacyjna dla osób zainteresowanych tym, jak funkcjonuje współczesny, zglobalizowany świat. Daje młodym ludziom możliwość wzięcia udziału w międzynarodowych szkoleniach z edukacji globalnej oraz wyjazdu na trzymiesięczne staże wolontariackie do jednego z krajów globalnego Południa.

W trakcie wyjazdu wolontariusze pracują na rzecz lokalnych społeczności. W każdym projekcie uczestniczą 2, 3 osoby z różnych krajów. Wymagana jest dobra znajomość j. angielskiego i/lub francuskiego. Trzeba też zobowiązać się do przynajmniej rocznej współpracy z zespołem edukacji PAH po powrocie do Polski. Nabór do projektu ogłaszany jest raz w roku, w listopadzie.

Aby zgłosić się na wolontariat, należy zapoznać się dokładnie z kryteriami naboru, zarejestrować się na stronie, a następnie przesłać wypełniony formularz aplikacyjny oraz CV mailowo i w wersji papierowej.

Wiek: 21 – 30.

Więcej informacji:
www.pah.org.pl,
www.glen-europe.org

Kraj: 
poza Europą
Długość: 
3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30