Towarzystwo świętego Wincentego de Paul

Od zawsze pragniesz pomagać innym? Szanujesz wartości chrześcijańskie i masz trochę czasu? Masz szerg możliwość spożytkowania swojej energii: od pracy w więzieniu po organizowanie imprez.

Są dwie możliwości wolontariatu – dłuższa i krótsza. Dłuższa – to pomoc w domach ludzi starszych, sklepach prowadzonych przez organizację, w hotelu, również w szpitalach i więzieniach. Krótsza – to wsparcie przy organizacji imprez, zbieraniu funduszy. Każdy wolontariusz przechodzi szkolenie wstępne.

Towarzystwo Świętego Wincentego de Paul jest największą organizacja charytatywną w Irlandii. Skupia prawie dziesięć tysięcy wolontariuszy, którzy pracują na rzecz osób i rodzin dotkniętych ubóstwem. Wymagane jest poszanowanie dla zasad i wartości chrześcijańskich. Mile widziane doświadczenie.

Więcej informacji: http://www.svp.ie/Get-Involved/Volunteer.aspx

 

Kraj: 
Irlandia
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, powyżej 30