Trzy miesiące ciekawego życia

O Janinie Ochojskiej i Polskiej Akcji Humanitarnej słyszał chyba każdy. To organizacja, która niesie pomoc mieszkańcom krajów ubogich, nękanych wojną, klęskami. Opiekuje się także uchodźcami i repatriantami w Polsce, prowadzi programy dożywiania dzieci.

Program GLEN – jeden z programów PAH – daje młodym ludziom możliwość wyjazdu na trzymiesięczne staże wolontariackie (Afryka, Azja), w trakcie których pracować będą na rzecz lokalnych społeczności w jednym z krajów rozwijających się.

W każdym projekcie uczestniczą 2-3 osoby z różnych krajów. Wymagana jest dobra znajomość angielskiego i/lub francuskiego. Trzeba też zobowiązać się do rocznej pracy na rzecz programu „Edukacji Humanitarnej” po powrocie do Polski.

Aby zgłosić się na wolontariat, należy skontaktować się (e-mailowo lub pisemnie) z koordynatorem projektu GLEN. Adres na stronie, dzwonić można do warszawskiego biura PAH.

Wiek: 21 – 30

Więcej informacji

Kraj: 
poza Europą
Długość: 
3-6 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30