Wolontariat polska pomoc

Ostatnia aktualizacja: 
31.08.2017

Daj coś od siebie! Weź udział w programie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach którego poszukiwani są chętni do pomocy mieszkańcom krajów rozwijających się.

polska pomoc

Praca wolontariuszy polega m.in na prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowaniu szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej. Wyjazd trwa minimum 90 dni.

Jako uczestnik będziesz mieć zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz udział w interesujących szkoleniach, które pozwolą ci lepiej wypełniać swoje zadania. Otrzymasz także zwrot kosztów podróży.

Aby się zgłosić, zapoznaj się z listą organizacji wysyłających w ramach projektu, dostępną na stronie programu. Skontaktuj się z jedną z nich, a następnie wybierzcie organizację przyjmującą. Wspólnie przygotujcie projekt, który chcecie zrealizować – na konkurs zgłosi go w waszym imieniu organizacja wysyłająca. Wasz pomysł powinien realizować Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ, takie jak wyeliminowanie ubóstwa, polepszenie jakości edukacji czy zapewnienie dobrych warunków sanitarnych.

Więcej informacji

Kraj: 
poza Europą, Europa Wschodnia
Długość: 
do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30