„Wolontariat – polska pomoc”

Ostatnia aktualizacja: 
31.08.2017

Daj coś od siebie! Weź udział w programie Ministerstwa Spraw Zagranicznych, w ramach którego poszukiwani są chętni do pomocy mieszkańcom krajów rozwijających się.

polska pomoc

Praca wolontariuszy polega m.in na  prowadzeniu zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, rehabilitacji osób niepełnosprawnych, organizowaniu szkoleń zawodowych dla nauczycieli i pracowników służby medycznej.

Do wyboru są projekty krótkoterminowe (min. 6 tygodni) i długoterminowe (min. 3 miesiące). Po powrocie do kraju będziesz mieć okazję dzielić się swoimi doświadczeniami z rówieśnikami.

Jako uczestnik będziesz mieć zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz udział w interesujących szkoleniach, które pozwolą ci lepiej wypełniać swoje zadania. Otrzymasz także zwrot kosztów podróży.

Osoby pragnące wyjechać na projekt krótkoterminowy muszą mieć wykształcenie kierunkowe i minimum 5 lat doświadczenia zawodowego w dziedzinie, której dotyczy projekt.

Aby się zgłosić zapoznaj się z listą organizacji wysyłających w ramach projektu, dostępną na stronie programu. Skontaktuj się z jedną z nich, wspólnie przygotujcie projekt, który chcecie zrealizować – na konkurs zgłosi go w waszym imieniu organizacja wysyłająca.

Więcej informacji:
https://www.polskapomoc.gov.pl/Wolontariat,polska,pomoc,986.html

Kraj: 
poza Europą, Europa Wschodnia
Długość: 
do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30