„Wolontariat – polska pomoc”

Daj coś od siebie! Oglądasz informacje, widziałeś, co działo się na Lampedusie, w Kongo, Rwandzie? Cieszysz się, że urodziłeś się w kraju, w którym mogłeś się uczyć i rozwijać? Możesz podzielić się tym z innymi – tymi, którzy na świat przyszli w państwach nękanych konfliktami.

W ramach prowadzonego od 2008 roku programu „Wolontariat – polska pomoc” poszukiwani są doświadczeni wolontariusze, eksperci w swoich dziedzinach. Ich praca trwa minimum trzy miesiące, jej celem jest poprawa warunków życia ubogiej ludności w regionach rozwijających się. Będziesz mieć zapewnione wyżywienie, zakwaterowanie, ubezpieczenie oraz udział w interesujących szkoleniach, które pozwolą Ci lepiej wypełniać swoje zadania. Otrzymasz także zwrot kosztów podróży. Po powrocie do kraju będziesz miał okazję dzielić się swoimi doświadczeniami z młodszymi kolegami: wolontariusz – mentor pomoże Ci przygotować program edukacyjny dla nich.

Pierwszy Krok

Zobacz listę organizacji wysyłających w ramach projektu, dostępną na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Skontaktuj się z jedną z nich, wspólnie przygotujcie projekt, który chcecie zrealizować – na konkurs zgłosi go w waszym imieniu organizacja wysyłająca.

Więcej informacji: www.polskapomoc.gov.pl

Kraj: 
cały Świat
Długość: 
do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18