Workcampy w Czechach

I to aż czterdzieści możliwości. A jeśli masz czeskie obywatelstwo, otwiera się przed tobą cały świat: możesz pojechać nawet do Japonii.

INEX to organizacja, która zajmuje się prowadzeniem obozów na całym świecie.

Dla Czechów (lub osób, które mają zezwolenie na pobyt długoterminowy w tym kraju) – oferuje ponad 2000 workcampów za granicą, od Portugalii po Japonię, od Norwegii po RPA. Natomiast dla cudzoziemców istnieje możliwość udziału w czterdziestu obozach w Czechach.

Projekty dotyczą ochrony dziedzictwa historycznego i zabytków na obszarach wiejskich, aktywizacji mieszkańców wsi, podnoszenia świadomości społecznej w krajach rozwijających się, na przykład przez promowanie sprawiedliwego handlu, edukacji globalnej itp., ochrony środowiska, pomocy młodzieży w trudnej sytuacji społecznej.

Jest też możliwość udziału w Wolontariacie Europejskim – w sierpniu 2015 r. na stronie zostanie zamieszczona informacja dotycząca składania podań na EVS w 2016 r.

Więcej informacji

Kraj: 
Czechy
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18