Zbawić świat - Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco

Ostatnia aktualizacja: 
29.08.2017

Od klęski głodu, pomagając budować szkoły i je prowadzić. Właśnie tym możesz się zająć – o ile bliskie są ci ideały Ojców Salezjanów.

Don Bosco

Międzynarodowy Wolontariat Don Bosco to program organizowany przez Ojców Salezjanów. Na większości misji pracuje się z dziećmi i młodzieżą. Misje krótkoterminowe trwają do 3 miesięcy, długoterminowe – do 12 miesięcy. Aby wyjechać, trzeba być osobą wyznania chrześcijańskiego.

Przygotowania do wyjazdu trwają rok. Należy uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach, które poprzez wspólną modlitwę, spotkania z misjonarzami, wolontariuszami i gośćmi oraz gry integracyjne mają na celu pomóc przyszłym wolontariuszom poznać lepiej siebie, salezjański styl życia i przybliżyć charakter pracy na różnych placówkach.

Po powrocie wolontariusz musi podzielić się swoimi doświadczeniami z innymi młodymi ludźmi. Wymagana jest też znajomość przynajmniej jednego języka obcego w stopniu komunikatywnym. Angielski ułatwi ci wyjazd do Afryki, hiszpański – do Ameryki Południowej, rosyjski – do krajów położonych na Wschodzie. Dodatkowo, każda z placówek może przedstawić własne wymagania wobec kandydatów.

Placówka misyjna zapewnia wyżywienie, zakwaterowanie oraz ubezpieczenia.

Aby się zgłosić wypełnij formularz na stronie www.misjesalezjanie.pl/wolontariat i napisz dlaczego chcesz wyjechać na misję. Następnie koordynator wolonatriatu zaprosi cię na spotkanie dla kandydatów na wolontariuszy.

Wiek: 21-35 lat

Więcej informacji:
http://misjesalezjanie.pl/wolontariat/

Kraj: 
poza Europą, Europa Wschodnia
Długość: 
1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18, 18-30, powyżej 30