Zrób coś na rzecz świata bez barier

W końcu Ziemia jest tylko jedna. Możesz włączyć się do działań, które wpłyną na poprawę warunków życia ludzi na drugim końcu planety.

Stowarzyszenie „Jeden Świat” to organizacja, która za cel przyjęła promowanie idei pokoju i współpracy. Realizuje go poprzez wolontariat oraz edukację. Masz do wyboru dwa rodzaje projektów.

Wolontariat krótkoterminowy to międzynarodowe obozy. Uczestnicy pracują ok. 6 godzin dziennie, 5 dni w tygodniu. Mogą to być zajęcia z dziećmi, prace remontowe, na rzecz ochrony środowiska. Workcampy trwają od 10 dni do 4 tygodni. Można też zgłaszać się na stanowisko koordynatora workcampu.

Wymagana jest znajomość języka kraju, w którym odbywa się projekt. Trzeba też być członkiem stowarzyszenia i osobą pełnoletnią. Należy opłacić składkę członkowską (w wysokości 160 zł) oraz opłatę uczestnictwa w workcampie (w wysokości 190 zł). Wolontariusz ma zapewnione wyżywienie i zakwaterowanie, koszty podróży musi opłacić sam.

Stowarzyszenie „Jeden Świat” umożliwia również zmotywowanym i żądnym przygód osobom wyjazd na wolontariat długoterminowy. Pod hasłem „wolontariat długoterminowy” rozumiemy wyjazdy trwające od 2 do 12 miesięcy.

Więcej informacji

Kraj: 
Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Liechtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Szwajcaria, Szwecja, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy, kraje EOG, poza Europą, Europa Wschodnia, kraje Bałkańskie
Długość: 
workcamp, do 1 miesiąca, 1-2 miesiące, 3-6 miesięcy, 6-12 miesięcy
Wiek: 
powyżej 18