Akademia Orange

Fundator: Fundacja Orange
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla organizacji realizujących nowoczesne projekty z dziedziny edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży poprzez wspieranie nowatorskich działań przyznaje Fundacja Orange. VI edycja programu odbywa się pod hasłem: Łączy nas kultura.Akademia Orange wspiera oryginalne inicjatywy edukacyjno-kulturalne, by rozbudzić potencjał młodych ludzi z różnorodnych środowisk i włączyć ich do aktywnego uczestniczenia w kulturze. Promuje otwartość, wykorzystanie nowych technologii, budowanie partnerstw i czerpanie z nowoczesnych form edukacji.

Cele programu
Promowanie innowacyjnych narzędzi i metod edukacji kulturalnej, a tym samym kultury wśród dzieci i młodzieży; tworzenie ogólnodostępnej, opartej na otwartych licencjach bazy materiałów z zakresu edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Oczekiwane cechy projektów
Innowacyjność metod, technologii i partnerstwa pomiędzy podmiotami, które tradycyjnie nie współpracują ze sobą.

Beneficjenci programu
Dzieci i młodzież do 18 roku życia oraz instytucje i osoby z nimi pracujące.Dofinansowane działania
W VI edycji Programu można składać wnioski o grant na projekt:

- innowacyjny - do 30 000 zł
- inspirowany zrealizowanymi projektami w ramach Akademii Orange (opisy dostępne na stronie www.akademiaorange.pl) do 10 000 zł.Tegoroczna edycja składa się z dwóch etapów.

I etap
W pierwszym etapie organizacje są proszone o przedstawienie pomysłu na projekt edukacyjno-kulturalny skierowany do młodych. Ocena wniosków na tym etapie nastąpi do 20 października 2014 r.
II etap
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie wniosku, koordynację projektu i kontakty z Organizatorem zostanie poinformowana drogą mailową o przejściu do drugiego etapu.
We wnioskach zakwalifikowanych do drugiego etapu należy wypełnić szczegółowy harmonogram, budżet, informacje o instytucjach partnerskich oraz dołączyć niezbędne załączniki.Kto może ubiegać się o fundusze:
- organizacje pozarządowe
- państwowe i samorządowe instytucje kultury, w tym biblioteki, szkoły, uczelnie z całej Polski, szczególnie artystyczne.

Terminy składania wniosków upłynęły


- I etap: 6 października 2014 r., go odz. 23:59.


- II etap (wnioskodawcy zakwalifikowani w pierwszym etapie): 5 listopada 2014 r., o godz. 14.
Termin ogłoszenia wyników: najwcześniej 12 grudnia 2014 r.

O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji
Regulamin

Fundator

Fundacja Orangeemail: fundacja@orange.comwww: http://fundacja.orange.pl/Aleje Jerozolimskie 16002-326 WarszawaMA, PLtel.: 22 527 40 14