Aliante 2015

Fundator: Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie
Deadline: Czekamy na nowy termin

Międzynarodowy konkurs dla młodzieży dotyczący Sojuszu Północnoatlantyckiego, polityki bezpieczeństwa i stosunków międzynarodowych.

Głównym organizatorem konkursu Aliante 2015 jest Stowarzyszenie Jagello 2000 z Czech. W tym roku prowadzony jest on w 11 krajach. W Polsce rozgrywkami kieruje Stowarzyszenie Euro-Atlantyckie.

Kto może wziąć udział
Młodzież w wieku 15-19 lat, w dwuosobowych drużynach. Uczestnicy powinni znać język angielski w stopniu komunikatywnym.

Etapy konkursu
Po zarejestrowaniu się drużyny odpowiadają (online) na 20 pytań zamkniętych. Zespoły, które poradzą sobie z minimum 15 pytaniami przechodzą do drugiej rundy, w której głównym zadaniem będzie przygotowanie prac pisemnych (esejów) zawierających odpowiedzi na 35 pytań otwartych.

Wydrukowane eseje przesyła się w dniach 10 kwietnia - 15 maja 2015 r. na adres Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego w Warszawie (Plan Żelaznej Bramy 10, 00-136 Warszawa, z dopiskiem: ALIANTE 2015). Decyduje data stempla pocztowego. Prace należy również przesłać na adres: euroatlanticassociation @ gmail.com

Trzecim etapem konkursu jest międzynarodowy finał w Kownie na Litwie, do którego zakwalifikuje się 30 drużyn (minimum jedna, maksimum sześć z jednego kraju). Finał odbędzie się w dniach 28 czerwca - 3 lipca 2015 r.

Nagrody
Zwycięzców praktyczno-teoretycznej rywalizacji finałowej czeka wycieczka do Gruzji, podczas której będą mieli możliwość zwiedzenia baz wojskowych oraz poznania ważnych osobistości ze świata polityki, biznesu oraz wojskowości.

Termin rejestracji 2-osobowych drużyn upłynął: 9 kwietnia 2015 r. (w 2016 roku konkurs nie odbędzie się)
O terminie edycji programu w 2017 roku poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Stowarzyszenie Euro-Atlantyckieemail: zarzad@sea.org.plwww: http://sea.org.pl/Plac Żelaznej Bramy 1000-136 Warszawatel.: 22 582 61 99fax: 22 582 61 99