BAYHOST - Stypendia na naukę w Niemczech

Fundator: BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Roczne stypendia dla absolwentów szkół wyższych, chcących kontynuować naukę na bawarskich uczelniach przyznaje Departament Nauki, Badań i Sztuki w Bawarii.Dofinansowane działania:
Stypendium może zostać przeznaczone na wybrany przez stypendystę rodzaj nauki. Mogą to być studia podyplomowe, uzupełniające, doktoranckie lub inna forma dalszego kształcenia.   

Kto może ubiegać się o fundusze:
O stypendium mogą się ubiegać absolwenci szkół wyższych w Bułgarii, Chorwacji, Czech, Polski, Rumunii, Serbii, Słowacji, Węgier, Rosji i Ukrainy, którzy nie ukończyli 30. roku życia.Wymagane jest udokumentowanie znajomości języka niemieckiego, wystarczającej do udziału w zajęciach w tym języku i wyróżniające świadectwo ukończenia studiów wyższych.Wysokość dofinansowania:
Roczne stypendium wynosi 8400 euro (miesięcznie 700 euro).
Studenci z dziećmi lub z bezrobotnym partnerem i co najmniej jednym dzieckiem otrzymują 10.320 euro (860 euro na miesiąc).

Stypendium przyznawane jest na rok. Na wniosek stypendysty może zostać przedłużone maksymalnie o dwa lata.

Termin składania wniosków dla osób aplikujących po raz pierwszy: 1 grudnia 2015 r.
Termin składania zgłoszeń dla osób chcących przedłużyć stypendium: 28 lutego 2016 r.

Więcej informacji

Fundator

BAYHOST - Bawarskie Centrum Szkół Wyższych ds. Współpracy z Europą środkową, Wschodnią i Południowo-Wschodniąemail: info@bayhost.dewww: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/<b>BAYHOSTBavarian Academic Center For Central, Eastern and Southeastern Europe</b>University of RegensburgD-93040 REGENSBURGDeutschlandtel.: +49 941 943-5051