Bezpiecznie Tu i Tam – program dotacyjny

Fundator: Fundacja Orange
Deadline: Czekamy na nowy termin

Wsparcie dla oddolnych inicjatyw edukacyjnych dotyczących edukacji w sieci.Zgłaszane inicjatywy powinny w innowacyjny sposób przekazywać wiedzę o bezpiecznym korzystaniu z nowych mediów, wykorzystując narrację pozytywną (budowanie świadomości i dobrych nawyków).Edukatorzy wspólnie z młodymi uczestnikami mają za zadanie tworzyć dobre praktyki, których efektem mogą być scenariusze zajęć, materiały multimedialne, filmy, teledyski i in., udostępniane na otwartych licencjach.Partnerstwa
Projekty mogą być realizowane we współpracy z organizacjami partnerskimi (muszą zostać uwzględnione we wniosku).Kwota dofinansowania: do 10.000 zł. Koszty administracyjne nie mogą przekraczać 15% budżetu projektu.Termin realizacji projektów: lipiec – grudzień 2015 r.Kto może aplikować
Organizacje pozarządowe, placówki oświatowe, instytucje kultury.Jak aplikować
Wnioski składa się online, poprzez formularz.Termin składania wniosków upłynął: 3 czerwca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

Fundacja Orangeemail: fundacja@orange.comwww: http://fundacja.orange.pl/Aleje Jerozolimskie 16002-326 WarszawaMA, PLtel.: 22 527 40 14