Bezpieczniejszy Internet

Fundator: Komisja Europejska – Dyrekcja ds.Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program promuje bezpieczne korzystanie z internetu i innych technologii komunikacyjnych, edukuje użytkowników, przede wszystkim dzieci, rodziców i opiekunów, zwalcza nielegalne treści i szkodliwe zachowania w internecie, takie jak poniżanie i zastraszanie. Program „Bezpieczniejszy Internet” jest kontynuacją programu Bezpieczniejszy Internet Plus (2005-2008). Jest realizowany w latach 2009-2013.Całkowity budżet programu wynosi 2.275.600 euro, opiera się na czterech działaniach:
a) zapewnienie świadomości publicznej;
b) zwalczanie niezgodnych z prawem treści i szkodliwych zachowań w środowisku online;
c) promowanie bezpieczniejszego środowiska internetowego;
d) utworzenie bazy wiedzy.Niniejsze zaproszenie do składania wniosków dotyczy następujących działańDziałanie 1: Europejska sieć Centrów Bezpiecznego Internetu Zapewnienie

1.1 Pilotażowa platforma Centrów Bezpiecznego Internetu

Działanie 3: Promowanie bezpieczniejszego środowiska internetowego3.1 Sieć Tematyczna: Sieć Organizacji Pozarządowych na Rzecz Ochrony Dzieci w InternecieWnioski mogą składać:
Osoby prawne mające siedzibę w
-  państwach członkowskich UE
- w państwach EFTA, które są stronami Porozumienia EOG (Norwegia, Islandia, Liechtenstein).
- organizacje spoza wymienionych krajów mogą brać udział w projekcie na własny kosztZaproszenie jest również skierowane do osób prawnych mających siedzibę w innych krajach, na warunkach określonych w art. 2 decyzji w sprawie ustanowienia programu i pod warunkiem podpisania umowy dwustronnej.Termin składania wniosków upłynął: 23 maja 2013 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Fundator

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediówemail: infso-desk@ec.europa.euwww: http://ec.europa.eu/information_society/index_en.htmEuropean CommissionDirectorate General Information Society BU 24 0/74Rue de la Loi 200tel.: +32-2-299 93 99fax: +32-2-299 94 99