Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek

Fundator: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Deadline: Czekamy na nowy termin

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych (w tym standardów estetycznych) poprzez modernizację lub stworzenie niezbędnej infrastruktury zapewniającej użytkownikom dogodne warunki korzystania z usług bibliotek.

Dofinansowywane działania:
- remont, modernizacja, adaptacja lub rozbudowa istniejącego budynku blblioteki głównej lub filii podnosząca standard obiektu
- budowa biblioteki lub filii biblioteki głównej

Kto może wziąć udział w konkursie:
Gminne biblioteki publiczne będące samodzielnymi instytucjami kultury (art. 19, ust 2 ustawy o bibliotekach Dz.U. z dnia 28 lipca 1997 r.):
‐ wszystkich gmin wiejskich,
‐ wszystkich gmin miejsko‐wiejskich,
‐ z gmin miejskich do 15 tys. mieszkańców.Budżet:
Minimalna kwota wnioskowana wynosi 20.000 zł. Maksymalna kwota wnioskowana dla nowej inwestycji wynosi 1 mln zł.Obowiązkowe jest złożenie wniosku poprzez portal systemu EBOI.Terminy składania wniosków upłynęły:
- 15 stycznia 2014
- 15 lutego 2014
- 15 marca 2014
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora

Uwaga!
Zespół Programu Biblioteka+ informuje, że po naborze majowym 2013 wszystkie środki inwestycyjne zaplanowane w budżecie programu na lata 2011 - 2015 zostały wyczerpane. W związku z tym, począwszy od naboru lipcowego 2013 do odwołania przyjmowane będą jedynie wnioski na dotacje środków bieżących na wszystkie lata realizacji zadań. Do składania takich wniosków zaproszone są również te biblioteki, które wcześniej otrzymały dotacje, zakończyły i rozliczyły zadania oraz osiągnęły wymagane standardy!

Informacje i wyjaśnienia dotyczące Programu Wieloletniego Kultura+ Priorytet „Biblioteka+ Infrastruktura Bibliotek” udzielane są codziennie w godz. 10.00-12.00, od poniedziałku do piątku, w lokalu Instytutu Książki w Krakowie, przy ul. Batorego 4/8 (III p.).
Prosimy o wcześniejsze umawianie się na spotkania pod numerem telefonu (12) 426 79 30.
Informacje telefoniczne dotyczące priorytetu udzielane są w godzinach: 10.00- 14.00.

Więcej informacji na stronie: http://www.bibliotekaplus.pl/9/program_wieloletni_kultura.html

Fundator

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowegowww: http://www.mkidn.gov.plKrakowskie Przedmiescie 15/17Warszawa 00-071tel.: +48 22 42 10 100fax: +48 22 42 10 131

Koordynator

Instytut Książkiemail: biuro@instytutksiazki.plwww: http://www.instytutksiazki.pl/ul. Zygmunta Wróblewskiego 631-148 Kraków<br><b>biuro w Warszawie:</b>Pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), IX piętro pok. 91100-901 Warszawatel.: 12 61 71 900fax: 12 62 37 682