Biblioteki publiczne 2020 – działania rzecznicze

Fundator: The Reading & Writting Foundation
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program grantowy wspierający rzecznictwo na rzecz bibliotek publicznych w Europie na szczeblu lokalnym, narodowym i międzynarodowym.Program realizowany jest we współpracy z Fundacją Billa i Melindy Gatesów, prowadzącą ogólnoświatową inicjatywę Global Libraries, której częścią jest Program Rozwoju Bibliotek.Główne wytyczne
Dofinansowane projekty powinny skupiać się na nagłaśnianiu działań bibliotek publicznych, realizowanych w trzech dziedzinach:
– edukacja cyfrowa,
– uczenie się przez całe życie,
– włączenie społeczne.Projekty powinny również w przekonujący sposób pokazywać efekty tych działań. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie na nowe lub już realizowane projekty, które odpowiadają celom programu.Przykładowe działania
Działania, które można realizować w ramach projektów oraz kryteria ich wyboru opisane są na stronie programu. Należą do nich np. kampanie rzecznicze kierowane do władz lokalnych, krajowych lub instytucji unijnych, organizacja międzynarodowego konkursu lub innego wydarzenia z udziałem znanych osób, którego efekty zostaną przedstawione na szczeblu europejskim. Biblioteki mogą oddzielnie aplikować o granty na realizację wspólnej inicjatywy.

Kto może ubiegać się o wsparcie
Biblioteki publiczne, branżowe organizacje bibliotekarskie lub inne instytucje i organizacje wspierające biblioteki publiczne bądź współpracujące z nimi, działające na terenie jednego lub kilku spośród 28 państw Unii Europejskiej.Jak aplikować
Wnioski (tylko w języku angielskim) należy przesłać mailem na publiclibraries @ readingandwriting.eu, wraz z wypełnionym formularzem, który dostępny jest na stronie programu.Wysokość dofinansowania
W ramach programu można otrzymać grant do 15.000 euro.
Z grantu można pokryć wszelkie koszty projektu z wyjątkiem wydatków na infrastrukturęCzas realizacji projektów: najpóźniej do stycznia 2016 r.Termin składania wniosków upłynął: 1 czerwca 2015 r. 
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.Więcej informacji

Fundator

The Reading & Writing Foundationemail: info@readingandwriting.euwww: http://www.readingandwriting.eu/Parkstraat 1052514JH HagaHolandia