Budowa sieci lokalnych między organizacjami pozarządowymi

Fundator: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych
Deadline: Czekamy na nowy termin

Granty dla organizacji młodzieżowych na rozwój działalności w ramach sieci – partnerstw lokalnych.

Projekt jest współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach środków z projektu Youth Structured Dialogue 2019–2020 – National Working Groups.

Celem konkursu jest wspieranie sieci lokalnych partnerstw organizacji pozarządowych, które:
– działają na rzecz aktywizacji młodych ludzi i/lub wspierają samorządność młodych ludzi na poziomie lokalnym,
– działają w imieniu młodych ludzi i są rzecznikami ich interesów; 
– wspierają proces budowania lub rozwijania polityki na rzecz młodzieży na poziomie gminy, powiatu lub województwa.   

Kto może aplikować
O dofinansowanie mogą się starać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną (organizacje młodzieżowe lub organizacje zrzeszające młodzież).

Wnioskodawca, aby aplikować o grant musi utworzyć sieć co najmniej trzech organizacji pozarządowych posiadających osobowość prawną. Czwartym i kolejnymi partnerami wnioskodawcy mogą być instytucje administracji publicznej i ich oddziały, a także organizacje, grupy, ruchy itd., nieposiadające osobowości prawnej, w szczególności młodzieżowe samorządy lokalne (np. młodzieżowe rady gmin, powiatów, młodzieżowe sejmiki wojewódzkie), stowarzyszenia zwykłe, grupy nieformalne.

Planowana sieć organizacji powinna obejmować organizacje działające lokalnie, w ramach jednego województwa (w uzasadnionych przypadkach mogą to być organizacje z różnych województw).

Okres realizacji projektów: 1 stycznia – 31 lipca 2020.

Maksymalna kwota dofinansowania: 30 000 zł

Budżet programu: 60 000 zł

Termin zgłoszeń: 6 grudnia 2019 r.

Więcej informacji

Regulamin

Fundator

Polska Rada Organizacji Młodzieżowychemail: kontakt@prom.info.plwww: https://prom.info.plul. Noakowskiego 10/6adomofon 20600-666 Warszawatel.: +48 22 208 58 88