Budujemy wartość polskiej gospodarki. Pracuj dla nas! Staże MSP

Fundator: Ministerstwo Skarbu Państwa
Deadline: Czekamy na nowy termin

Płatne staże zawodowe dla absolwentów polskich uczelni w Spółkach z udziałem Skarbu Państwa – liderów w branżach energetycznej, petrochemicznej, wydobywczej, zbrojeniowej i finansowej.Kto może aplikować
Absolwenci polskich uczelni, którzy obronili pracę w dyplomową w 2014 r., uzyskując tytuł: magistra, inżyniera lub magistra inżyniera.Miejsca odbywania stażu
Spółki Skarbu Państwa branży energetycznej, petrochemicznej, wydobywczej, zbrojeniowej i finansowej, m.in.: Agencja Rozwoju Przemysłu SA, Bank Gospodarstwa Krajowego, KGHM Polska Miedź SA, PKN Orlen SA, Polska Grupa Zbrojeniowa SA, PZU SA (w sumie 17 spółek).Rekrutacja
Rekrutacja przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie kandydaci wypełnią ankietę, która sprawdzi ich ogólne umiejętności. Wyniki oceni  specjalny program komputerowy, który wyłoni finalistów. W drugim etapie finaliści zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, podczas których zostaną wyłonieni laureaci konkursu (cały proces potrwa do 8 maja 2015 r.).Termin i czas trwania staży
Pierwsze staże rozpoczną się 1 czerwca 2015 r. i potrwają 3–5 miesięcy.Wynagrodzenie dla stażystów
Przewidziane przez program i gwarantowane przez każdego z fundatora stażu miesięczne stawki wynoszą:
– min. 2500 zł brutto dla laureatów pierwszego miejsca w każdej ze spółek,
– min. 2000 zł brutto dla pozostałych zwycięzców.Termin nadsyłania zgłoszeń upłynął: 31 marca 2015 r.
O terminie kolejnej edycji programu poinformujemy niezwłocznie po jego ogłoszeniu przez organizatora.

Więcej informacji

Fundator

Ministerstwo Skarbu Państwaemail: minister@msp.gov.plwww: http://www.msp.gov.pl/ul. Krucza 36/Wspólna 600-522 Warszawatel.: (22) 695 8000