CEEPUS - Środkowoeuropejski program studiów uniwersyteckich

Fundator: CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studies
Deadline: Czekamy na nowy termin

Program wielostronnej współpracy w dziedzinie edukacji krajów Europy Środkowej. Oferuje udział m.in. w stażach zagranicznych, studiach semestralnych, kursach językowych.Cele
Program CEEPUS (III) wspiera rozwój współpracy między uczelniami w krajach Europy Środkowej. Główną zasadą programu jest brak transferu pieniędzy -  każdy kraj zapewnia odpowiednią pulę miesięcy stypendialnych i pokrywa koszty podróży swoich stypendystów do i z miejsca odbywania stażu oraz koszty pobytu obcokrajowców w ramach zadeklarowanej puli stypendialnej.W programie biorą udział następujące państwa: Austria, Albania, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Macedonia, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja, Słowenia oraz Węgry.Dofinansowane działania
W ramach programu CEEPUS realizowane są następujące działania:
- tworzone są sieci współpracy międzyuczelnianej przy udziale partnerów z co najmniej trzech krajów
- przyznawane są stypendia na staże krótkoterminowe, studia semestralne i praktyki
- prowadzone są seminaria doskonalące, kursy językowe, kursy specjalistyczneKto może ubiegać się o fundusze
Z programu mogą korzystać studenci i pracownicy naukowi. Aplikacje odbywają się przez stronę internetową: www.ceepus.infoTermin składania wniosków
Terminy składania aplikacji na staże zagraniczne:
- na semestr zimowy do dnia 30 czerwca każdego roku
- na semestr letni do dnia 30 listopada każdego rokuTerminy składania aplikacji na staże zagraniczne w ramach aplikacji Freemovers:
- na semestr letni do dnia 30 listopada każdego roku.

Więcej informacji:
Szczegółowe informacje o programie znajduje się na stronie Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej: www.buwiwm.edu.pl/wym/ceepus-info.htm

Fundator

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowejemail: biuro@buwiwm.edu.plwww: http://www.buwiwm.edu.plul. Ogrodowa 28/3000-896 Warszawatel.: tel.+48 22 393 38 18

Koordynator

CEEPUS - Central European Exchange Program for University Studiesemail: ceepus@buwiwm.edu.plwww: http://www.ceepus.info/Biuro Uznawalnosci Wyksztalcenia I Wymiany MiedzynardowejOgrodowa Str. 28/30PL-00-896 Warszawatel.: +48/22/3933817; 3933816fax: +48/22/8262823